Kanał na platformie YouTube „Polski z Anią”

  Kiedy uczymy się języków obcych, bardzo często szukamy różnych materiałów dostępnych w internecie, które tę naukę mogą, czy to uatrakcyjnić, czy wesprzeć, czy po prostu dadzą nam odpowiedzi na różne pytania. Wśród wielu dostępnych materiałów, jednymi z bardziej atrakcyjnych, są krótkometrażowe filmy edukacyjne dostępne na platformie YouTube. Osoby z różnych krajów uczą swoich rodzimych języków mniej lub bardziej profesjonalnie, prezentują własne metody nauczania, sposoby wyjaśniania zawiłych kwestii, treści opracowane specjalnie z myślą o uczących się języków obcych. Uniwersytet Warszawski uznal, ze powinien mieć w takim sposobie nauczania także swój udział.

Przygotowane przez niego filmy edukacyjne do nauki języka polskiego jako obcego (JPJO) wprowadzają cudzoziemskich studentów, a także osoby zainteresowane polszczyzną w kraju i za granicą w tematykę związaną z tzw. trudnymi miejscami w polszczyźnie. Krótkie filmy (przeważnie kilkunastominutowe) koncentrują się wokół zagadnień, z którymi zarówno studenci JPJO, jak i nauczyciele polszczyzny mają kłopoty. Dzięki przystępnemu (i nierzadko ludycznemu) wyjaśnianiu różnych skomplikowanych kwestii dotyczących JPJO przez dr Annę Rabczuk filmy stanowią nie tylko ogromną pomoc dydaktyczną dla ludzi na całym świecie, ale także przyczynią się do popularyzowania polszczyzny w wielu środowiskach. Dr Anna Rabczuk jest adiunktem w Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej „Polonicum” Uniwersytetu Warszawskiego, a obecnie profesor wizytującą na Uniwersytecie w Toronto. To osoba z wieloletnim doświadczeniem w pracy lektorskiej, autorka wielu publikacji i kilku podręczników do nauki JPJO. Filmy są doskonałym uzupełnieniem zajęć stacjonarnych, szczególnie w przypadku nieobecności studenta na zajęciach bądź chęci dodatkowego poszerzenia wiedzy. Równocześnie materiały te mogą być doskonałą pomocą metodyczną dla początkujących lektorów JPJO, czy studentów studiów specjalizacji glottodydaktycznej. Osoby takie bardzo często potrzebują wsparcia metodycznego, więc możliwość obejrzenia filmu ilustrującego trudny problem gramatyczny, zatrzymania nagrania by sporządzić notatki niezbędne do przygotowania własnej lekcji, powtórzenia go w razie potrzeby zdaje się być idealnym rozwiązaniem i uzupełnieniem wiedzy teoretycznej o aspekt praktyczny.

   Filmy powstały przy współfinansowaniu przez Fundusz Innowacji Dydaktycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej „Polonicum” Uniwersytetu Warszawskiego. Szczególne podziękowania dla Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji UW, Centrum Nowych Technologii UW oraz Anny Rabczuk (pomysłodawczyni i realizatorka projektu), Łukasza Rongersa (kamera, kierownik planu i występy gościnne), Michała Sikory (grafika i montaż), Pawła Kozłowskiego (kamera, światło i dźwięk), Katarzyny Kuś (napisy i konsultacje), Bartosza Maćkiewicza (napisy) oraz Pawła Wolaka (konsultacje translatorskie).

Wszystkie filmy mają polskie i angielskie napisy.

Projekt składa się z 11 filmów – wszystkie są już dostępne na platformie: https://www.youtube.com/channel/UCOJ8InFS6bdCVzsZKIdmK4w

Tytuły i poziomy zaawansowania językowego, dla których dedykowane są poszczególne filmy:

Odcinek 1. Narzędnik liczba pojedyncza i mnoga / Instrumental case (singular & plural) A1

Odcinek 2. Biernik liczba pojedyncza / Accusative case (singular) A1 / A2

Odcinek 3. Dopełniacz liczba pojedyncza / Genetive case (singular)

Odcinek 4. Miejscownik liczba pojedyncza i mnoga / Locative case (singular & plural) A1 / A2

Odcinek 5. Przyimki / Prepositions A2

Odcinek 6. Aspekt czasownika, poziom: początkujący / Imperfect/Perfect forms of verbs, level: beginners A2

Odcinek 7. Czasy w języku polskim / Tenses in Polish A2

Odcinek 8. Tryb rozkazujący / Imperative B1

Odcinek 9. Zdania z „żeby” / Sentences with „żeby” (in order to / to) B1

Odcinek 10. Zdania w trybie warunkowym z „gdyby” / Conditional for unreal situations (sentences with „gdyby” („if”) B1

Odcinek 11. Aspekt czasownika, poziom: zaawansowany / Imperfect/Perfect forms of verbs, level: advanced B2 – C2

Filmy cieszą się dużą aprobatą internautów, o czym świadczą bardzo pozytywne komentarze i liczba wyświetleń.

Miłej nauki!

Najnowsze aktualności

Jesteśmy na: