Scenariusz lekcji języka polskiego (czytania) w 2 klasie

Tatiana Bagajewa, nauczycielka klas początkowych

Szkoły Średniej nr 24 im M.Konopnickiej we Lwowie

 

Konspekt lekcji języka polskiego (czytania) w 2 klasie

 

 

Temat lekcji: Brzechwa dzieciom

Cele lekcji:

poznawczy – zapoznanie uczniów z twórczością Jana Brzechwy; utrwalanie umiejętności głośnego i cichego czytania ze zrozumieniem;

kształcący – rozwijanie komunikatywnych umiejętności oraz kształcenie umiejętności konstruowania swobodnych wypowiedzi na temat lektury;

wychowawczy – zachęcanie uczniów do przeczytania lektury, kształtowanie emocjonalnego stosunku do poezji.

Metody nauczania: opowiadanie nauczyciela, pogadanka, gry i zabawy dydaktyczne.

Środki dydaktyczne: teksty wierszy J.Brzechwy; krzyżówki (na tablicy i na kartkach pracy indywidualnej); kaseta z nagraniem recytacji wiersza „Kwoka”; wykonane przez dzieci rekwizyty.

Formy organizacyjne pracy uczniów: praca zbiorowa, grupowa, indywidualna.

 

Przebieg lekcji

 

Czynności nauczyciela Czynności uczniów
I.Ogniwo wstępne.

1 .Opowiadanie nauczyciela, pogadanka

-Jan Brzechwa jest bardzo lubianym przez

nas poetą, znamy jego utwory . Ale może

jeszcze nie wiecie, że urodził się na

Ukrainie, w niewielkim miasteczku

Żmerynka. Studiował na Uniwersytecie

Warszawskim, osiadł później w Warszawie.

Pracował jako adwokat. Pisał dla dorosłych,

ale sławę przyniosły mu wiersze dla dzieci.

Najbardziej znane jego wybory wierszy –

„Sto bajek” i „Brzechwa dzieciom”.

II.Ogniwo zasadnicze

1.Proszę rozwiązać krzyżówkę (Załącznik I), hasło której podpowie nam wspólny temat pewnej grupy wierszy z wyboru „Brzechwa

dzieciom”

Hasło: zwierzęta

2. Wyodrębnienie bohaterów wierszy.

 

 

1 .Uważne słuchanie , wypowiedzi dzieci.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Zbiorowa praca uczniów.

 

 

 

 

 

 

2.Recytacja przez dzieci wierszy o zwierzętach: „Lis”, „Dzik”,

„Niedźwiedź”, „Krokodyl”, „Papuga” i in.

 

 

3.Konkurs:

Układamy własne zagadki o zwierzętach dobierając zdania, które informują o ich wyglądzie zewnętrznym, przyzwyczajeniach itp.

 

4.- A cóż to za owad, który jest bardzo nielubiany przez ludzi, którzy uważają go za dokuczliwego i brudnego?

– Czy wy też macie ulubione zajęcia przywiązane do pewnych dni tygodnia?

5.- Proponuję posłuchać recytacji wiersza

J.Brzechwy „Kwoka” w wykonaniu aktorskim.

– Czy ta kwoka była dobrze wychowana?

 

 

Przerywnik lekcyjny

6. – J.Brzechwa dowcipnie i trafnie pisze o niezbyt pociągających cechach ludzi. Co myślicie o bohaterach tych utworów?

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Zabawa-wykreślanka (na tablicy) WAMRZOYWSA – proszę skreślić każdą trzecią literę – WARZYWA – bohaterowie utworów „Pomidor”, „Na straganie”.

 

 

– Jaką zupę można przygotować z przedstawionych wami warzyw? Proszę wymienić inne dania, które robimy z warzyw.

III. Ogniwo końcowe

– Czy spodobała się wam książka „Brzechwa dzieciom”? Jak zachęcimy swoich znajomych do jej przeczytania? Gdzie na nas czekają nowe ciekawe książki?

Zadanie domowe

Krzyżówka Nr 2 (Załącznik II).

HASŁO: biblioteka

 

3. Wielozdaniowe wypowiedzi uczniów.

 

 

 

 

 

4.Recytacja wiersza „Mucha”

Dzieci układają zdania na temat: co lubią robić w poniedziaіek, wtorek, środę…

 

 

5.Słuchanie nagrania wiersza.

 

 

Udzielanie odpowiedzi na postawione pytanie.

 

 

Recytacja wiersza „Skarżypyta”

 

Wyraziste czytanie przez uczniów

wierszy”Leń”,”Samochwała”,

„Kłamczucha”.

 

Wspólne określanie cech charakteryzujących główne postacie wierszy.

Układanie dialogów: dwóch kłamczuszków, dwóch samochwał. 7.Inscenizacje wierszy „Pomidor”, „Na straganie” wykonywane przez uczniów.

Wiązanie treści utworów z doświadczeniami i przeżyciami uczniów.

 

 

Swobodne wypowiedzi uczniów.

 

 

 

Odpowiedzi na postawione pytania

 

 

 

 

Załącznik I

 

Rozwiąż krzyśówkę, a otrzymane hasło będzie wspólną nazwą dla wyrazów, które odgadniesz.

 1. Jest podobny do świni, ale mieszka w lesie.
 2. Pracowity owad – buduje wielkie kopce w lesie.
 3. Chytre rude zwierzę o pięknym ogonie.
 4. Nosi na głowie piękne rogi.
 5. Zwinne, rude zwierzątko.
 6. Czym była Dziwaczka?
 7. Leczy drzewa – szuka w nich robaków.
 8. Kopie pod ziemią tunele – nie lubi światła.
 9. Podobny do królika.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

1
 

 

2
 

 

3
 

 

4  

 

________________    _…………………… _.:._..      _   ._   ■     ,. 5

 

 

 

 

 

6

7

8

 

 

7

 

 

 

8

 

 

 

9

 

Załącznik II

Rozwiąż krzyżówkę, a dowiesz się, gdzie na Ciebie czekają Twoi przyjaciele.

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 1. O nim opowiada treść książki.
 2. Chętnie ją czytaj, bo to Twój przyjaciel.
 3. Inaczej ilustracja.
 4. Może być pisana lub drukowana.
 5. Z niego są kartki.
 6. Pisze książki.
 7. Przyjaciel książek.
 8. Mieszkają na nim różne lektury.
 9. Ma ją każdy czytelnik.
 10. Ochrania kartki.

 

Napisz ładnie rozwiązanie krzyżówki.______________________

____________________________________________________

____________________________________________________

Najnowsze aktualności

Jesteśmy na: