Rozpoczęcie roku szkolnego w Centrum Kulturalno-Oświatowym w Nowym Rozdole

NowyRozdol_202 września o godz. 16.00 nastąpiło uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2014/2015 w Centrum Kulturalno-Oświatowym im. Karoliny Lanckorońskiej w Nowym Rozdole. 

 Przybyli  zaproszeni  goście, rodzice i uczniowie. Obecni   byli  przedstawiciele  Kuratorium Oświaty w Nowym Rozdole – pan Igor Sobolewski i pani Halina Sawicka oraz Księża z parafii rzymsko-katolickiej w Brzozdowcach. Wśród zaproszonych gości była  żona  rannego  uczestnika  walk na wschodzie Ukrainy. W czasie wakacji wolontariusze szkoły polskiej  przekazali  jej zebrane pieniądze jako wyraz życzliwości i pomocy.

Uroczystość rozpoczęła się wniesieniem sztandaru szkoły i odśpiewaniem hymnów Polski i Ukrainy. Następnie zebrani uczcili minutą ciszy poległych w walkach na Ukrainie. Po przemówieniach pani Prezes Towarzystwa Pomocy Polakom „Wielkie Serce” i pani Dyrektor szkoły a także gości, uczniowie przedstawili  montaż słowno-muzyczny na początek roku. Na zakończenie uczniowie, zaczynający naukę w naszej szkole, spotkali się z nauczycielami i poznali plan nauczania.

NowyRozdol_1

Szkoła jest objęta opieką merytoryczna i finansową Fundacji Wolność i Demokracja, realizowaną w ramach projektu “Biało-czerwone ABC. Program wspierania oświaty polskiej na Ukrainie”.Celem projektu jest podniesienie poziomu nauczania języka polskiego i wiedzy o Polsce.

Projekt „Biało-czerwone ABC. Program wspierania oświaty polskiej na Ukrainie” jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2014 r.”

logotypMSZ_A_kolor wolnoscDemokracja_finalneLogo_jpg_ciete

Najnowsze aktualności

Jesteśmy na: