Rekrutacja na kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli pracujących za granicą

Uprzejmie informujemy, że trwa rekrutacja na kursy kwalifikacyjne wynikające z rozporządzenia ministra edukacji:

 

I. 40-godzinny kurs kwalifikacyjny przygotowujący do nauczania wiedzy o Polsce w klasach IV-VI w szkołach podstawowych za granicą, w gimnazjach za granica i w liceach ogólnokształcących za granicą zgodnie z planem nauczania uzupełniającego dla nauczycieli posiadających kwalifikacje wymagane do nauczania historii.
Kurs jest obecnie realizowany. Przewidywany termin rozpoczęcia kolejnej edycji kursu – 1 sierpnia br.

Link do formularza zgłoszeniowego

 

 

II. 80-godzinny kurs kwalifikacyjny przygotowujący do nauczania wiedzy o Polsce w klasach IV-VI w szkołach podstawowych za granica, w gimnazjach za granica i w liceach ogólnokształcących za granicą zgodnie z planem nauczania uzupełniającego dla nauczycieli posiadających kwalifikacje wymagane do nauczania języka polskiego, geografii lub wiedzy o społeczeństwie. Przewidywany termin rozpoczęcia kursu – 1 sierpnia br.

 Link do formularza zgłoszeniowego

 

 

III. 20-godzinny kurs kwalifikacyjny przygotowujący do nauczania w zakresie edukacji wczesnoszkolnej zgodnie z planem nauczania uzupełniającego na pierwszym etapie edukacyjnym, dla nauczycieli posiadających kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w klasach I–III szkół podstawowych w szkolnym punkcie konsultacyjnym.
Kurs jest obecnie realizowany. Przewidywany termin rozpoczęcia kolejnej edycji kursu – 1 sierpnia br.

 Link do formularza zgłoszeniowego

 

IV. 20-godzinny kurs kwalifikacyjny przygotowujący do nauczania języka polskiego na II, III i IV etapie edukacyjnym zgodnie z planem nauczania uzupełniającego dla nauczycieli posiadających kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela języka polskiego w szkolnym punkcie konsultacyjnym.
Kurs jest obecnie realizowany. Przewidywany termin rozpoczęcia kolejnej edycji kursu – 1 sierpnia br.

 Link do formularza zgłoszeniowego

Źródło: www.orpeg.pl

Najnowsze aktualności

Jesteśmy na: