Kurs metodyczny dla liderów szkół polonijnych

Kurs metodyczny_1Szanowni Państwo!

Dostaliśmy informację że są jeszcze wolne miejsca w ramach programu „Kurs metodyczny dla liderów szkół polonijnych”.

Termin kursu: 10 – 17 sierpnia 2014 r.
Miejsce kursu: Lublin lub okolice Lublina
Uczestnicy: Nauczyciele uczący języka polskiego poza granicami Polski na I i II poziomie edukacyjnym
Cele kursu: Przygotowanie uczestników kursu do:
– przyjmowania roli lidera w środowisku polonijnym,
– budowania szkolnych programów nauczania, przygotowywania kart programowych,
– poznania sposobów oceniania ucznia w szkole polonijnej,
– wykorzystania technik teatralnych w pracy z grupą uczniów zróżnicowanych językowo i wiekowo,
– poznania możliwości zabaw wykorzystujących teatr i jego interdyscyplinarność w integrowaniu oddziaływań dydaktycznych i wychowawczych,
– motywowania uczniów do nauki języka polskiego poprzez zainteresowanie działaniem wywołującym emocje i wykorzystującym właściwą dla wieku szkolnego potrzebę ekspresji.

Prosimy o przesyłanie wypełnionych ankiet do dnia 30 lipca 2014 roku!

Kliknij aby wypełnić elektroniczny
Formularz zgłoszeniowy na „Kurs metodyczny dla liderów szkół polonijnych, nauczycieli uczących języka polskiego poza granicami Polski”

O przyjęciu na kurs będzie decydowała kolejność zgłoszeń. UWAGA! Zastrzegamy sobie możliwość weryfikacji informacji zawartej w p. 14 ankiety rekrutacyjnej.

Źródło: www.pcn.lublin.pl

Najnowsze aktualności

Jesteśmy na: