FUNDACJA WOLNOSĆ i DEMOKRACJA: Podręcznik do nauki języka polskiego dla dzieci na Ukrainie

Z inicjatywy Fundacji Wolność i Demokracja został wydany podręcznik do nauki języka polskiego dla dzieci na Ukrainie. Pierwsza prezentacja książki odbyła się w Kijowie 03 października 2015 r. Kolejne prezentacje odbędą się 16 października we Lwowie i 17 października w Łucku. Pdrcznk_1

Pdrcznk_6„Raz, dwa, trzy i po polsku mówisz Ty! Podręcznik do nauki języka polskiego dla dzieci na Ukrainie” – to nowoczesny podręcznik który został opracowany przez wykładowców i lektorów związanych z Centrum „Polonicum”. Autorkami są: Katarzyna Kołak, Małgorzata Malinowska, Anna Rabczuk, Dorota Zackiewicz. Redaktorem metodycznym i programowym: Piotr Kajak. Za ilustracje i szatę graficzną odpowiada Marta Zabłocka.

Podręcznik wydały, wspólnym nakładem sił, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Fundacja Wolność i Demokracja oraz Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum” UW. Podręcznik uzyskał akceptacjęPdrcznk_7 Ministerstwa Oświaty i Nauki Ukrainy, może być oficjalnie wykorzystywany w szkolnictwie polonijnym na Ukrainie. Z nieoficjalnych rozmów z nauczycielami pracującymi na terenie dawnego ZSRR oraz w Europie Zachodniej wiemy, że nasze dzieło przyda się także poza Ukrainą.

Egzemplarze papierowe podręcznika, zgodnie z wytycznymi MSZ-u, dzięki staraniom Fundacji „WiD”, już wkrótce trafią do nauczycieli pracujących na Ukrainie. Już wkrótce ze strony internetowej Fundacji (http://wid.org.pl/) będzie można pobrać elektroniczną wersję podręcznika. Dodatkowo, także w formie elektronicznej, będą dostępne materiały uzupełniające, zawierające karty pracy, dodatkowe ćwiczenia, inspiracje etc.Pdrcznk_2 Wszystko wspaniale przygotowane graficznie przez Martę Zabłocką. Za kilka tygodni ukaże się drugi tom podręcznika oraz towarzyszące mu materiały uzupełniające!

Zespół FUNDACJI WOLNOŚĆ I DEMOKRACJA: 
Oddajemy do Waszych rąk pierwszy podręcznik do nauki języka polskiego, napisany specjalnie dla Was. W trudnej wędrówce po zawiłościach polszczyzny będą Wam towarzyszyć bohaterowie książki Maksym i Olga, Wasi rówieśnicy. Razem z nimi będziecie się uczyć najpierw liter, a potem polskich słów, z których następnie będziecie układać zdania. Poznacie również rodziców i przyjaciół Maksyma i Olgi. Odwiedzicie ciekawe miejsca w Polsce, dowiecie się wieluPdrcznk_3 interesujących rzeczy o polskich zwyczajach, nauczycie się piosenek i wierszy.

Jesteśmy pewni, że dzięki atrakcyjnej formie podręcznika kontakt z polszczyzną będzie dla Was przede wszystkim ogromną przyjemnością. Zabawne rysunki przemawiające do wyobraźni ułatwią Wam zapamiętywanie nowych słów i wyrażeń.

Nauka języka polskiego nie należy do łatwych. Ale jesteśmy pewni, że z tym podręcznikiem okaże się fascynującą przygodą. Mamy nadzieję, że książka stanie się dla Was źródłem wielu radości, sprawi, że z przyjemnością będziecie uczęszczać na kolejne lekcje polskiego.Pdrcznk_4

 Dr Joanna Wójtowicz, wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą:
Zrealizowane dzieło wypełnia lukę na rynku materiałów do nauczania języka polskiego poza Polską dla tej grupy wiekowej, tym samym wspierając oświatę polonijną na Ukrainie a być może także i w innych krajach.

Dr hab. Piotr Garncarek, Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum” Uniwersytetu Warszawskiego:
Teksty, czyli podręcznikowe czytanki są redagowane bardzo starannie i ciekawie.

Pdrcznk_5To one budują model narracyjny, za którego pośrednictwem adresat poznaje dzieje pewnej ukraińskiej rodziny.(…) Warto też zauważyć, że autorzy, w tej swojej opowieści o rodzinnej codzienności nie uciekają od etykiety językowej, onomastyki i frazeologii. Sięgają po istotne informacje dotyczące poprawnych zachowań społecznych, tradycję i zwyczaje, rytualizację i odświętność. Subtelnie, ale systematycznie wprowadzają fakty historyczne, wiedzę geograficzną, obyczajową i środowiskową (…). Jest natomiast bardzo prorodzinny w swej wymowie i przez to preferujący więzi międzyludzkie i relacje emocjonalne, które dodatkowo ciekawie opisuje.Pdrcznk_8

Prof. dr hab. Rostysław Radyszewski, Kierownik Katedry Polonistyki Instytutu Filologii Narodowego Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki:
Imponuje konwencja komiksu, w której utrzymana jest większość zadań, konwencja bardzo bliska uczniom i młodzieży. Wszystkie zadania, które znajdują się w podręczniku, są dobrane

specjalnie dla dzieci wieku szkolnego, wszystkie są interesujące, wciągające, jednocześnie uczące i bawiące uczniów.

Dr hab. Grażyna Zarzycka, prof. UL, Katedra Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego:
Proponowane w podręczniku zadania

Pdrcznk_11 rozwijają wszystkie sprawności: od receptywnych (czytanie, słuchanie) po produktywne (mówienie i pisanie). Autorzy podręcznika uznali za najważniejszy rozwój umiejętności komunikacyjnych uczących się, stąd obecność w podręczniku dużej liczby zadań o charakterze interaktywnym (…). Wiele z zadań ma formę projektu. Uczący się zaangażowani w jego wykonanie nabywają umiejętności językowe mimochodem, uruchamiając różnorodne strategie językowe i pozajęzykowe (…). Z pewnością młodzi użytkownicy podręcznika nie będą się nudzić na lekcjach, a nauczyciele nie będą musieli spędzać wielu godzin na przygotowanie się do lekcji.

Podręcznik jest współfinansowany ze środków otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizacje zadania „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2105 roku” za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja w ramach projektu ” „Biało-czerwone ABC. Program wspierania oświaty polskiej na Ukrainie”.


logotypMSZ_315x222

Projekt „Biało-czerwone ABC. Program wspierania oświaty polskiej na Ukrainie” jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r.”wolnoscDemokracja_315x98

 

Najnowsze aktualności

Jesteśmy na: