Przedstawiciele ukraińskich uczelni na spotkaniu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP

logotypMSZ_A_kolorDelegacja 12 ukraińskich uczelni wzięła udział w spotkaniu z Wiceministrem MSZ RP Tomaszem Orłowskim.

Spotkanie odbyło się we wtorek 30.09.2104r. w siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Tematem naczelnym był kryzys ukraińsko-rosyjski i wsparcie Ukrainy przez Polskę.

Na początek spotkania Pan Wiceminister przemówił: „Zdecydowany, odważny i słyszalny dla całego świata głos narodu ukraińskiego sprawił, że Ukraina nadal stoi przed szansą, żeby stać się silnym, nowoczesnym państwem należącym do rodziny państw europejskich połączonych wspólnymi wartościami. Macie w nas przyjaciół, sojuszników i współpracowników. Zawsze chętnie Wam pomożemy, jednak musicie pamiętać, że własny kraj buduje się samodzielnie”.

Pod czas rozmowy wspólnie podkreślono potrzebę zbliżania stanowisk w trudnych kwestiach historycznych i tworzenia silnych więzów pomiędzy Polską a Ukrainą. Modernizacja państwa ukraińskiego i wprowadzenie ruchu bezwizowego z UE wpłynie na jeszcze intensywniejszą współpracę z Polską.

Rektorzy ukraińskich szkół wyższych wskazywali na bardzo  pozytywne oddziaływanie uniwersyteckiej wymiany młodzieżowej, która bezwzględnie będzie owocowała w wymianę zdań i świadomości obywatelskiej. „Prosimy, żeby podtrzymać w nas ducha mobilizacji, kiedy ten duch będzie słabszy. Dziękujemy za wielkie otwarcie na Ukrainę i za wielką pomoc!”, – zwracały się przedstawiciele ukraińskich uczelni w imieniu własnym i całego kraju.

Delegacja uczelni ukraińskich przyjechała do Warszawy z okazji XIII Konsorcjum Uniwersytetu Warszawskiego i 12 Uniwersytetów Ukraińskich. Główne zadania Konsorcjum, które zostało  powołane w styczniu 2008r. we Lwowie, polegają m.in. na umożliwianiu nauki języka polskiego dla chętnych studiowania w Polsce, kształceniu studentów ukraińskich w Warszawie na studiach magisterskich a także  dzielenie się doświadczeniem między członkami Konsorcjum, dzięki wymianie studentów, stażystów, oraz pracowników uczelni.

Źródło: www.msz.gov.pl

Najnowsze aktualności

Jesteśmy na: