Projekt liderów z Równego: wieczór literacki «Władysław Reymont – polskim noblistą».

W dniu 11 września 2015 r. w siedzibie Towarzystwa Kultury Polskiej na Rówieńszczyźnie im. W.Reymonta odbył się wieczór literacki «W. Reymont-polskim noblistą», poświęcony 90 rocznicy śmierci Władysława Reymonta.

Rowne_1Rowne_2Rowne_5Rowne_3Projekt został zrealizowany przez Katarzynę Tkaczuk, uczennicy szkoły sobotnio-niedzielnej, działającej przy Towarzystwie Kultury Polskiej im.W.Reymonta, uczestniczki Letniej szkoły młodzieżowych animatorów polskich środowisk w Warszawie, w ramach projektu «Ja – Lider. Warsztaty dla animatorów środowisk polskich za granicą».

Dzieci szkoły przedstawili sylwetkę światowej sławy polskiego pisarza, laureata Nagrody Nobla. Odbyła się prezentacja multimedialna, przeplatana recytowaniem fragmentów «Chłopów».

Podczas prezentacji można było wiele dowiedzieć zarówno o życiu, jak i twórczości Władysława S. Reymonta. Podczas recytacji fragmentów «Chłopów» uczniów zachwyciły opisy krajobrazów, zwyczaje i obyczaje wsi polskiej. Uroczystość pozwoliła jeszcze bardziej poznać twórczość Reymonta i docenić jego pozycję w polskiej literaturze.

Prezes Towarzystwa Kultury Polskiej w Równym
Władysław Bagiński

Punkt nauczania przy Towarzystwie Kultury Polskiej na Rówieńszczyźnie im. Wł. Reymonta  jest objęty opieką merytoryczna i finansową Fundacji Wolność i Demokracja, realizowaną w ramach projektu “Biało-czerwone ABC. Program wspierania oświaty polskiej na Ukrainie”. Celem projektu jest podniesienie poziomu nauczania języka polskiego i wiedzy o Polsce.


logotypMSZ_315x222Projekt „Biało-czerwone ABC. Program wspierania oświaty polskiej na Ukrainie” jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r.”wolnoscDemokracja_315x98

Najnowsze aktualności

Jesteśmy na: