Program wspierania oświaty polskiej na Ukrainie

6-bialo-czerwoneABCProgram „Biało-czerwone ABC” Fundacji Wolność i Demokracja kierujemy do polskich placówek oświatowych na Ukrainie. Zobacz jak uzyskać finansowe wsparcie dla nauczycieli, na wyposażenie, pomoce naukowe, szkolenia, warsztaty, konkursy czy dowóz dzieci.

Celem programu jest podniesienie poziomu nauczania języka polskiego i wiedzy o Polsce poprzez wspieranie rozwoju oświaty polskiej na Ukrainie oraz zbudowanie skutecznego, długofalowego i transparentnego systemu wsparcia oświaty polskojęzycznej uwzględniającego specyficzne potrzeby Polaków i osób polskiego pochodzenia, pomagającego w zachowaniu tożsamości narodowej.

Program przewiduje systemowe ujęcie dofinansowania wszystkich jednostek nauczania języka polskiego zarówno w systemie szkolnym, jak i pozaszkolnym. Zakłada wprowadzenie systemu dotowania szkół opartego na przejrzystych kryteriach, którego celem będzie podwyższenie jakości nauczania języka polskiego na Ukrainie oraz uporządkowanie sposobu zarządzania placówkami oświatowymi.

bialo-czerwoneABC-logoW ramach Programu przewidziany jest szereg działań: od bezpośredniej pomocy finansowej dla nauczycieli i wyposażenia państwowych i niepaństwowych placówek oświatowych promujących język polski w nowoczesne pomoce metodyczne i naukowe, przez wzbogacenie oferty szkół o nowatorskie zajęcia warsztatowe, po konkursy i olimpiady, a nawet dowóz dzieci do szkół.

Jeśli chcesz aby Twoja placówka została objęta pomocą w ramach programu „Biało-czerwone ABC” zapoznaj się ze szczegółowym warunkami i Regulaminem.

Najnowsze aktualności

Jesteśmy na: