Podręczniki do języka polskiego i literatury dla mniejszości narodowych na Ukrainie

Created with Microsoft Fresh PaintInformacja od Centrum Koordynacyjno – Metodycznego  Nauczania Języka i Kultury Polskiej w Drohobyczu w sprawie podręczników do nauczania języka polskiego i literatury polskiej dla mniejszości narodowych.

W szkołach z nauczaniem w języku polskim należy korzystać z następujących podręczników: «Польська мова для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням польською мовою зі змінами 2015 р.» (red.: Іванова М.С., Ільчук В.Т., Дудкевич Н.В., Куц М.І.).

Nauczanie języka i literatury dla polskich mniejszości narodowych można przeprowadzać z dostępnych w szkole podręczników z poprzednich lat.

Podczas korzystania z podręczników języka polskiego dla 7 klasy z poprzednich lat należy wziąć pod uwagę zaistniałe zmiany programu 2015 r.

Podręczniki «Збірник підсумкових завдань з польської мови» (Бяла Т., Хлопек А. Б., Петрушка Л. А., Бунь Л. З., Карпа В. Я.) i «Антологія для позакласного читання 7-8 класи» (red.: Хлопек А. Б.) może służyć jako pomoc dodatkowa.

Można korzystać także z materiałów dydaktycznych oferowanych poprzez następujące strony edukacyjne:

http://vippo.org.ua

http://www.bryk.pl/lektury

http://sciaga.pl

http://werbalnik.xunil.pl

http://doszkolki.blox.pl

http://aleklasa.pl

http://aztekium.pl

http://www.polska-szkola.pl

http://www.edukacja.edux.pl

http://sjp.pwn.pl

 

Koordynacyjno –  Metodyczne Centrum Nauczania
Języka i Kultury Polskiej w Drohobyczu

Najnowsze aktualności

Jesteśmy na: