Owocny czas ubiegłego roku dla Krzywego Rogu

Ubiegły rok był bardzo owocny na przedsięwzięcia zorganizowane w punkcie nauczania języka polskiego przy Związku Polaków Ojczyzna m. Krzywego Rogu.

Krzywy Rog_1

Dzieci pisały dwa dyktanda ze znajomości języka polskiego poświęcony Konstytucji 3 maja i Dniu Niepodległości 11 listopada. Po konkursach dzieci otrzymały pamiątki.

Intensywnie i z wielkim entuzjazmem uczniowie przygotowywali się  się do konkursu zorganizowanym przez Fundację Wolność i Demokracja w Odessie. Po konkursie uczennicy wrócili się z pozytywnymi emocjami, korzystnymi prezentami (otrzymały książki z Historii Polski) i marzeniem wziąć udział w takim konkursie w następnym roku.

W ciągu roku wiele razy byli organizowane spotkania z interesującymi ludźmi. To jest jeden z kierunków działalności naszego punktu nauczania. Były organizowane spotkania m.in. z obserwatorami OSCE, z ukraińską poetką Wiktorią Galech, dziennikarzem i poetą Aleksem Kozakowym, muzykiem i filozofem, kompozytorem Andrzejem Komisarenko, autorem podręczników z języka polskiego Jerzy Kowalewskim.

Krzywy Rog_3

Konferencja – jedna z metodycznych form procesu kształcenia. W ciągu roku były organizowane konferencje poświęcone wybitnym Polko; Sprawiedliwym wśród narodów Świata (punktu nauczania była prezentowana książka „Gdy otworzyliśmy drzwi” z podpisami uczestników tych wydarzeń). Uczniowie przeczytali książkę, na temat której potem odbyła się dyskusja.

Nie mniej interesujący temat dla młodzieży – zdrowy sposób życia. Przed konferencją odbyła się wystawa rysunków młodszych uczniów. W konferencji uczestniczyły studentki Uniwersytetu Pedagogicznego, które przedstawiły zdjęcia chorób palących osób.

4 października 2015 roku w ramach festiwalu „Jedna rodzina – moja Ukraina” uczni razem z rodzicami przedstawiali kulturę i tradycje Polskie mieszkańcom Krzywego Rogu. Święto rozpoczęło się uroczystą defiladą przedstawicieli mniejszości narodowych. Polska grupa w ilości 60 osób była ozdobiona biało-czerwonymi flagami. Na placu festiwalowym Polska była reprezentowana 2 namiotami – informacyjny (z książkami historycznymi i geograficznymi) i namiot z tradycyjnymi daniami polskiej kuchni.

Prezes Związku  Polaków „Ojczyzna”
Halina Pomazan

Punkt nauczania przy Związku  Polaków „Ojczyzna” miasta Krzywego Rogu jest objęty opieką merytoryczna i finansową Fundacji Wolność i Demokracja, realizowanej w ramach projektu “Biało-czerwone ABC. Program wspierania oświaty polskiej na Ukrainie”. Celem projektu jest podniesienie poziomu nauczania języka polskiego i wiedzy o Polsce.


logotypMSZ_315x222Projekt „Biało-czerwone ABC. Program wspierania oświaty polskiej na Ukrainie” jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r.”

wolnoscDemokracja_315x98

Najnowsze aktualności

Jesteśmy na: