Ogólnoukraińska Olimpiada z Języka Polskiego i Literatury Polskiej w Łucku

Luck_19Luck_OJP_17Luck_OJP_4Luck_OJP_5Luck_OJP_6Luck_OJP_3Luck_OJP_14Luck_OJP_18Luck_OJP_1Luck_OJP_10Luck_OJP_9Luck_OJP_2Luck_OJP_8Luck_OJP_7Luck_OJP_12Luck_OJP_16Luck_OJP_13Luck_OJP_11Uczniowie szkół ogólnokształcących z 11 obwodów Ukrainy i ich nauczyciele, przedstawiciele administracji państwowej, uczelni wyższych, środowisk polskich i organizacji społecznych zaangażowanych w promocję kultury i języka polskiego za granicą, duchowieństwo oraz dyplomaci wzięli udział w inauguracji І Ogólnoukraińskiej Olimpiady dla Uczniów z Języka Polskiego i Literatury Polskiej, która odbywa się w Łucku w dniach 22–26 marca.

Uroczyste otwarcie Olimpiady poprzedzał koncert w wykonaniu uczniów wołyńskich szkół.

W inauguracji uczestniczyli Konsul Generalny RP w Łucku Beata Brzywczy, Anna Kuźma – radca, kierownik Referatu ds. Współpracy Naukowo-Oświatowej w Ambasadzie RP w Kijowie, sekretarz zarządu Fundacji Wolność i Demokracja Robert Czyżewski, kierownik Działu Wykształcenia Średniego i Edukacji Mniejszości Narodowych Ministerstwa Edukacji i Nauki Ukrainy Natalia Bieskowa, dyrektor Oddziału Instytutu Technologii Innowacyjnych i Treści Edukacyjnych w Drohobyczu, prezes Związku Nauczycieli Polonistów Ukrainy Adam Chłopek, docent Instytutu Filologii Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Tarasa Szewczenki, prezes jury dr. hab. Maria Bracka, rektor Wołyńskiego Instytutu Pedagogicznych Studiów Podyplomowych Petro Oleszko, wiceprzewodniczący Wołyńskiej Państwowej Administracji Obwodowej Switłana Myszkowec, kierownik Zarządu Edukacji i Nauki Wołyńskiej Państwowej Administracji Obwodowej Walentyna Zagrewa, przedstawiciele duchowieństwa i miejscowej polskiej społeczności.

Walentyna Zagrewa poinformowała, że w obwodzie wołyńskim na 124 tys. uczniów języka polskiego uczy się blisko 5 tys. dzieci w 64 placówkach edukacyjnych, a na dodatkowe zajęcia z polskiego uczęszcza blisko 2 tys. dzieci. Prawie wszystkie szkoły, w tym też wyższe, współpracują ze szkołami z Polski.

«Pragniemy, aby język polski na Ukrainie się rozwijał, przecież jest to język bratniego dla nas narodu» – powiedziała Natalia Bieskowa. Podkreśliła gościnność Wołynia i odczytała list powitalny od Ministra Edukacji i Nauki Serhija Kwita. Powiedziała również, że uczniowie mają unikalną okazję, aby pozostać w historii Ukrainy i Polski, jako uczestnicy Pierwszej Ogólnoukraińskiej Olimpiady z Języka Polskiego i Literatury Polskiej.

Z kolei, Petro Oleszko mówił o tym, że Ukraina i Polska są połączone nie tylko poprzez dziedzictwo historyczne, literaturę, kulturę, ale też wspólne dążenie do wartości europejskich.

«Cieszę się, że popularność języka polskiego na Ukrainie stale wzrasta. I chociaż jestem świadoma tego, że nie jest on na tyle popularny, jak angielski, niemiecki lub hiszpański, już sam fakt zwiększenia grona osób, które znają ten język, dla nas Polaków jest ważnym kulturowym elementem. Radzi jesteśmy także temu, że stopniowo powiększa się grupa osób zainteresowanych głębszym poznaniem naszego kraju, jego teraźniejszości, ale i przeszłości, polską kulturą i sztuką, czerpiących z bogactwa naszego kulturowego dziedzictwa. Obserwujemy to zwłaszcza w trakcie naszych spotkań z mieszkańcami zachodniej Ukrainy, którzy chętnie przychodzą na organizowane przez nas wystawy i spotkania autorskie, a utwory polskich poetów, pisarzy, dramaturgów stanowią inspirację dla ukraińskich artystów. Zdajemy sobie sprawę, że obecnie Polska przyciąga do siebie wiele młodych osób, którzy chcą w naszym kraju zdobyć wykształcenie. Oceniamy to jako dobry prognostyk do zacieśnienia bliższych narodowościowych więzów między młodymi pokoleniami Polaków i Ukraińców» – powiedziała w swoim wystąpieniu Konsul Generalny RP w Łucku Beata Brzywczy.

Radca Ambasady, Anna Kuźma, nawiązała w swoim wystąpieniu do obserwowanych tendencji i rosnącego na Ukrainie zainteresowania nauką języka polskiego oraz kulturą polską, a także do europejskich dążeń Ukraińców, które stają się elementem wzmacniania solidarności między naszymi sąsiadującymi państwami. «Jestem na Ukrainie pięć lat i przez cały ten okres obserwuję zadziwiającą dynamikę zainteresowania Polską, językiem polskim, także studiami w Polsce. Prawdą jest to, że ludzie jadą na naukę, ale większość wraca na Ukrainę. To dobrze, bo przecież Polacy poznają Ukraińców, a Ukraińcy Polaków. Dzięki temu łamane są stereotypy, złe stereotypy… Polska jest ściśle związana Ukrainą nie tylko poprzez historię, ale także poprzez rzeczywistość, która dzieje się obecnie przed naszymi oczami i w naszych duszach… Polska nie ciągnie Ukrainy do Europy, ponieważ Ukraina sama zmierza w tym kierunku, a my pomagamy, dlatego że pamiętamy, że i my idąc tą drogą mieliśmy wsparcie. Ukraina za swój europejski wybór płaci najwyższą cenę. Nie wiem, nie pamiętam, który naród we współczesnej Europie płacił taką cenę», ­– zaznaczyła radca Ambasady RP w Kijowie Anna Kuźma.

Sekretarz Zarządu Fundacji Wolność i Demokracja Robert Czyżewski zaznaczył, że znajomość języka polskiego otwiera dostęp do nowych źródeł informacji, co z kolei jest doskonałym instrumentem w zwalczaniu stereotypów.

Olimpiadę zorganizowały Ministerstwo Edukacji i Nauki Ukrainy, Oddział Instytutu Technologii Innowacyjnych i Treści Edukacyjnych w Drohobyczu, Zarząd Edukacji i Nauki Wołyńskiej Państwowej Administracji Obwodowej, Wołyński Instytut Pedagogicznych Studiów Podyplomowych przy wsparciu Ambasady RP na Ukrainie, Konsulatu Generalnego RP w Łucku, Fundacji Wolność i Demokracja, Wołyńskiego Regionalnego Zarządu banku «Ukrsybbank» i Związku Nauczycieli Polonistów Ukrainy.

W Olimpiadzie udział wzięli przedstawiciele obwodów: winnickiego, dniepropietrowskiego, żytomierskiego, iwano-frankowskiego, lwowskiego, rówieńskiego, chmielnickiego, kijowskiego, odeskiego i wołyńskiego.

Na marginesie Olimpiady zorganizowane zostały 3-dniowe warsztaty metodyczne dla nauczycieli języka polskiego ze szkół obwodu wołyńskiego. Warsztaty przeprowadzone zostaną w gościnnym Gimnazjum nr 4 im. Modesta Lewickiego w Łucku, zaś poprowadzą je metodyści-lingwiści z Oddziału Instytutu Technologii Innowacyjnych i Treści Edukacyjnych w Drohobyczu.

Olga Szerszeń

Najnowsze aktualności

Jesteśmy na: