Konkurs recytatorskij w Białej Cerkwi

Biala Cerkiw_KR_1W dniu 20. 03. 2015 r. w mieście Biała Cerkiew odbył się „I Obwodowy Konkurs Recytatorski Poezji ks. Jana Twardowskiego”.

Wzięli w nim udział dzieci z Ośrodka Polaków z miasteczka Kociubińskie obw. kijowskiego, uczniowie miejskiej szkoły ogólnokształcącej nr 1, dzieci Gromady Polaków Białocerkowszczyzny a także uczniowie szkoły sobotnio-niedzielnej przy Stowarzyszeniu Kultury Polskiej im. Z. Krasińskiego.

Uczniowie wykazali się trafnością w doborze utworu, rozumieniem jego przesłania, dojrzałością jego interpretacji. Wiersze te bowiem – często krótkie i proste – wyrażają głęboką refleksję nad sensem naszego życia i tym co jest w nim najważniejsze. Występy uczniów wzbogaciła multimedialna prezentacja życia i twórczości tego wybitnego Polaka.

Pani Konsul Ewa Matuszek-Zagata wręczyła nagrody. Laury zwycięstwa przypadły następującym uczniom:

Kategoria wiekowa 7-10 lat:

I m. – Rusłan Skowroński ze szkoły sobotnio-niedzielnej St.Kultury Polskiej im.Z.Krasińskiego za wiersz pt. „Czekanie”;

II m. – Dana Nikołajenko  ze stowarzyszenia Gromady Polaków Białocerkowszczyzny  za wiersz pt. „Litania Polska”;

III m. – Diana Lulczuk z ośrodka Polaków Kociubińskiego za wiersz pt. „Serce”.

Kategoria  wiekowa 11-16 lat:

I m. – Aleksandra Spasybo z ośrodka Polaków Kociubińskiego za wiersz pt. „Spieszmy się”;

II m. – Kostiantyn Łoła z ośrodka Polaków Kociubińskiego za wiersz pt. „Pokochać”;

III m. – Katarzyna Beczko z miejskiej szkoły ogólnokształcącej nr 1 za wiersz pt. „W klasie”.

Konkurs zorganizowała i przeprowadziła Pani Helena Chomenko, Prezes Stowarzyszenia Kultury Polskiej im. Z. Krasińskiego, dyrektor szkoły sobotnio-niedzielnej.

Konkurs Recytatorski odbył się przy wsparciu Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Kijowie.

Helena Chomenko

Szkoła sobotnio – niedzielna  przy Stowarzyszeniu Kultury Polskiej im. Krasińskiego jest objęta opieką merytoryczna i finansową Fundacji Wolność i Demokracja, realizowaną w ramach projektu “Biało-czerwone ABC. Program wspierania oświaty polskiej na Ukrainie”. Celem projektu jest podniesienie poziomu nauczania języka polskiego i wiedzy o Polsce.

Biala Cerkiw_KR_2


logotypMSZ_315x222Projekt „Biało-czerwone ABC. Program wspierania oświaty polskiej na Ukrainie” jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r.”wolnoscDemokracja_315x98

Najnowsze aktualności

Jesteśmy na: