Święta Bożego Narodzenia w Zdołbunowie

Zdolbunow_BN_4_2Od wielu lat, w okresie świąt Bożego Narodzenia, w szkole przy KOC im.T.Czackiego odbywa się Spotkanie Opłatkowe. Również i w tym roku – 2 stycznia, mogliśmy się spotkać, żeby pośpiewać kolędy i złożyć sobie życzenia.

Takie spotkania są bardzo ważne, ponieważ przybliżają kulturę i tradycje tym, kto jeszcze nigdy o nich nie słyszał. Tak zaczęliśmy jak głosi tradycja od kolędy „Wśród nocnej ciszy”. Potem dyrektor Centrum Aleksandr Radica odczytał fragment Ewangelii. Ponieważ, były obecne osoby którzy przyszły „na opłatek” po raz pierwszy, powiedziano kilka słów o wigilijnych tradycjach: sianie, talerzu, 12 potraw i opłatku. Niestety dużo osób nie przyszło przez złą pogodę, ale ci, co byli, radowali się wspólnym spędzaniem czasu.

Zdolbunow_BN_1Najmłodsza grupa przygotowała małą niespodziankę – kolędę w ich wykonaniu „Świeć gwiazdeczko” i kilka wierszy. Oni otrzymali prezenty za dobre wyniki i starania w nauce. Razem kolędowaliśmy i na zakończenie podzieliliśmy się Opłatkiem. W końcu czekał na wszystkich uczestników słodki poczęstunek.

Już stało się i tradycją to, że na koniec periodu bożonarodzeniowych świąt pokazujemy jasełka. Tak 17 stycznia można było obejrzeć przedstawienie pod tytułem „ Wigilijna ulica”, w którym wzięli udział zuchy, harcerze oraz uczniowie KOC im. T.Czackiego, co uczęszczają na zajęcie języka polskiego. Gościliśmy księdza proboszcza Parafii rzymskokatolickiej św. Apostołów Piotra i Pawła w Zdołbunowie, rodziców i młodzież z Równego.

Wydarzenia w scence odbywają się na ulicy przed Wigilią. Dziennikarka robi reportaż o Zdolbunow_BN_2Świętach i ich znaczeniu dla różnych przedstawicieli społeczeństwa. Dla biznesmenów są ważne tylko pieniądze, a zwłaszcza w wigilijny wieczór można zyskać, dla nastolatek ważne są tylko prezenty, a dla pań ważne tylko plotki i swoi bliscy. Natomiast dzieciak ze spotkanej na ulicy rodziny powiedział, że są ważne Narodziny Jezusa, który daruje nam miłość.

Dalej dzieje się odbywają w Betlejem, gdzie reporterka spotyka pasterzów i królów, i oczywiście Świętą Rodzinę. Szuka odpowiedzi na swoje pytania, ale jednak ma jeszcze mnóstwo pytań. To czym są dla nas święta Bożego Narodzenia?

– Zawsze ilekroć uśmiechasz się do brata i wyciągasz do niego rękę – jest Boże Narodzenie
Zdolbunow_BN_3– Jest ono zawsze, kiedy milkniesz, by wysłuchać innych
Zawsze, kiedy rozdajesz nadzieję
– Zawsze, kiedy niesiesz pomoc zrezygnowanym, zniechęconym, słabym
– Zawsze, gdy przyznajesz jak małe są twe możliwości – gdy sam prosisz o pomoc
– Zawsze ilekroć pozwolisz, by Bóg pokochał innych poprzez ciebie
– Zawsze wtedy jest Boże Narodzenie!

Takie główne wyrazy usłyszeliśmy na końcu jasełek.

Dziękujemy za fajną świąteczną atmosferę i dobry nastrój, podarowany przez aktorów i organizatorów spotkania. Spotkamy się za rok!

Wiktoria Radica

Punkt nauczania przy Rowieńskiej organizacji obwodowej „Kulturalno – Oswiatowe centrum im. Tadeusza Czackiego” jest objęta opieką merytoryczna i finansową Fundacji Wolność i Demokracja, realizowanej w ramach projektu “Biało-czerwone ABC. Program wspierania oświaty polskiej na Ukrainie”. Celem projektu jest podniesienie poziomu nauczania języka polskiego i wiedzy o Polsce.

Zdolbunow_BN_5Zdolbunow_BN_6


logotypMSZ_315x222Projekt „Biało-czerwone ABC. Program wspierania oświaty polskiej na Ukrainie” jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r.”

wolnoscDemokracja_315x98

Najnowsze aktualności

Jesteśmy na: