Nawet gdy na godzinę albo dwie znika światło, lekcje polskiego w Biłohirji trwają

Bilohirja_3Przez wieki XVII-wieczny klasztor oo. Dominikanów w Lachowcach na Wołyniu – dzisiejsze Biłohirja – był nie tylko centrum duchowym, ale też ośrodkiem społecznym, zajmującym się oświatą, szpitalnictwem i szeroką działalnością charytatywną.

Od roku 1993 parafia została powierzona księżom pallotynom. Dla tego pallotyni zajęli się nie tylko odbudowywaniem budynku, ale też starali się wskrzesić najlepsze tradycje zaangażowania w życie społeczne. Opieką duszpasterską zostali objęte ludzi z Biłohirja i okolic, zdecydowana większość z których to są osoby o polskich korzeniach. Pod dachem klasztoru funkcjonuje Dom Dziecka, w którym żyje i wychowuje się dziesięcioro dzieci. Wiele czasu poświęca się dzieciom i młodzieży spoza parafii.

Mimo tak szerokiego pola działalności księży pallotynów, szczególnym priorytetem jest praca z osobami polskiego pochodzenia. Od lat przy parafii w Biłohirji funkcjonuje szkoła, gdzie każdy chętny może się nauczyć podstaw języka polskiego oraz zapoznać się z kulturą i historią Polski. Uczniowie są podzieleni na trzy grupy: dzieci, początkujące i zaawansowani. Każda z grup ma dwa spotkania tygodniowo – po dwie godziny lekcyjne. Starsi ludzie chcą poznawać język i kulturę Polski, młodzież studiuje język polski myśląc o ewentualnych studiach.

Bilohirja_5Czasami przy parafii są intensywne kursy języka polskiego – tzw. ”Polski w pigułce”. Na przykład, w sierpniu odbył się taki trzytygodniowy intensywny kurs języka polskiego, w czasie którego studenci z Polski codziennie prowadzili zajęcia dla trzech różnych grup wiekowych. Liczba uczestników kursu wyniosła prawie 60 osób.

Mamy nadzieję, że sporo udało się zrobić. Jesteśmy jednak świadomi że wciąż pozostaje dużo do zrobienia, bo zainteresowanie językiem polskim wciąż rośnie!

Chcemy wyrazić naszą głęboką wdzięczność Fundacji Wolność i Demokracja, która nie tylko deklaruje chęć popierania podobnych inicjatyw, ale rzeczywiście pomaga. Dzięki wsparciu Fundacji udało się zakupić ławki szkolne, zestaw podręczników „Polski krok po kroku”, drukarkę, tablicę, a także laptop, który bardzo się przydaje, pozwalając kontynuować lekcje, nawet gdy na godzinę albo dwie znika światło.

Ks. Walentyn Matuszewski SAC

Punkt Nauczania Języka Polskiego przy Parafii św. Wincentego Pallottiego w Biłohirii jest objęty opieką merytoryczna i finansową Fundacji Wolność i Demokracja, realizowanej w ramach projektu “Biało-czerwone ABC. Program wspierania oświaty polskiej na Ukrainie”. Celem projektu jest podniesienie poziomu nauczania języka polskiego i wiedzy o Polsce.


logotypMSZ_315x222Projekt „Biało-czerwone ABC. Program wspierania oświaty polskiej na Ukrainie” jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r.”wolnoscDemokracja_315x98

Najnowsze aktualności

Jesteśmy na: