LEKCJA PRZYKŁADOWA

                                   Ludmiła Antonenko

 

  1. Zbieranie pisemnego zadania domowego twórczego od uczniów i powtarzanie słownictwa z poprzednich lekcji (5 min.)

Reguły: wykładowca bierze do rąk piłeczkę i nazywa słowo w języku ukraińskim, potem rzuca piłkę jednemu z uczniów. Uczeń łapie i w ciągu kilku sekund musi przetłumaczyć wyraz po czym odrzuca piłkę z powrotem wykładowcy. Jeżeli uczniowie dają sobie radę wtedy nie odrzucają piłki wykładowcy tylko rzucają między sobą.

  1. Moduł 1 – Gramatyka (10 min.)
  2. Ćwiczenia dla zachowania nowej wiedzy gramatycznej (30 min.)

– Ćwiczenie 2. robimy pisemnie i samodzielnie, oceniamy poprawność, nie szybkość.  Ten kto zrobi prawidłowo otrzymuje „ziarenko wiedzy”.

– Ćwiczenia 3., 4. i 5. robimy na głos. Tu też oceniamy przy pomocy „ziarenek wiedzy”.

– Ćwiczenie 6. robimy pisemnie i samodzielnie, oceniamy poprawność i szybkość.  Nie zapominamy o „ziarenku wiedzy”.

  1. Gramy w grę „Czasowniki”. Najlepszy znów otrzymuje „ziarenko wiedzy” (7 min.)
  2. Mała część gramatyczna dotycząca orzecznika rzeczownego (2 min.)
  3. Moduł 2 – Tekst podstawowy i analiza tekstu. Uczniowie czytają fragmenty tekstu jednakowej długości, następnie robimy analizę tekstu, wyjaśniając nowe wyrażenia i słownictwo. Dalej każdy uczeń tłumaczy swoją część tekstu opierając się na słowniczku do tekstu i analizie tekstu. (20 min.)
  4. Ćwiczenia oparte na tekście podstawowym dla opanowania nowych wyrażeń i poszerzenia słownictwa (20 min.)

– Ćwiczenie I a robimy razem na głos.

– Ćwiczenie I b robimy nastepjąco: uczeń czyta i tłumaczy na głos jedno zdanie, potem wszyscy zapisują. Dopóki wszyscy piszą wykładowca podchodzi do każdego i pomaga, poprawia również błędy. Potem kolejny uczeń czyta następne zdanie.

– Ćwiczenie II robimy na głos.

– Ćwiczenie III uczniowie dostają jako zadanie domowe.

  1. Moduł 3 – Materiał dodatkowy (25 min.)

Powtarzamy liczebniki i robimy zadania arytmetyczne. Nastepnie wykładowca wyjaśnia różnicę między „rok, lat i lata” i każdy w swoim podręczniku robi samodzielnie zadanie. Potem po kolei czytamy i sprawdzamy.

  1. Podsumowanie lekcji (1 min.)

Podsumowujemy tę wiedzę, którą każdy otrzymał na tej lekcji oraz zadajemy pracę domową (czytać tekst i uczyć się słówek oraz Ćwiczenie III na str.6.)

P.S. „Ziarenko wiedzy” – to wymiana pewnej ilości zebranych ziarenek na darmową lekcję indywidualną.

 

Najnowsze aktualności

Jesteśmy na: