Lekcja jezyka polskiego na temat: „Jak powstaje tęcza” w klasie 1

                                                                     Temat: Jak powstaje tęcza.

Zapis w dzienniku: Słuchanie wiersza i tekstu informacyjnego o powstawaniu tęczy. Uzupełnianie zdań o tęczy na podstawie tekstu w podręczniku. Dobieranie określeń do rzeczowników, układanie i zapisywanie zdań. Rozpoznawanie i nazywanie barw tęczy.

Cele:

Zapamiętanie kolorów tęczy

Poznanie sposobu powstania tęczy

Uczeń:

Czyta i interpretuje tekst literacki

Wymienia po kolei kolory tęczy

Potrafi odnieść kolor do świata przyrody

Utrwala (lub poznaje) nazwy kwiatów

Tęcza
— A kto ciebie, śliczna tęczo,
Siedmiobarwny pasie,
Wymalował na tej chmurce
Jakby na atłasie?

— Słoneczko mnie malowało
Po deszczu, po burzy;
Pożyczyło sobie farby
Od tej polnej róży.

Pożyczyło sobie farby
Od kwiatów z ogroda;
Malowało tęczę na znak,
Że będzie pogoda!

Maria Konopnicka

Przebieg zajęć:

Rozgrzewka: Zabawa przy muzyce tęcza.

Wprowadzenie do tematu: Kto z was widział tęczę, jakie kolory ma tęcza?

Analiza wiersza

(Do czego porównana jest tęcza? Kto ją wymalował? Kiedy powstała? Skąd słońce wzięło farby? Jaki to znak dla przyrody? Wyjaśnienie niezrozumiałych słów.

Ile kolorów ma tęcza (7), wymieńcie je. Od jakich kwiatów mogło pożyczyć słonko barwy? Gdyby tęcza miała więcej kolorów, to jakie barwy pożyczyłoby słonko od kwiatów, od przyrody?

Zabawa z chustą lub kolorami. (dzieci chodzą w takt muzyki, na przerwę w muzyce dotykają czegoś zielonego, czerwonego itp.

Przeczytanie informacji z podręcznika o powstawaniu tęczy.

Sposób na zapamiętanie nazw: Czemuś poszła żabko zielona na grób faraona.

Rysowanie tęczy pod dyktando zdania / układanie kolorowych karteczek.

Wykonanie ćwiczeń:

  1. Uporzadkuj i zapisz nazwy kolorow w takiej kolejnosci, w jakiej wystepuja w teczy (wedlug rysunku)
  2. Uzupelnij krzyzowke nazwami kolorow
  3. Polacz w pary pasujace do siebie wyrazy:   burzowa, tecza, chmura, szyby, wielobarwna, cytryna, ladna, kwasna, pogoda, mokre. Wybierz dwie pary wyrazow i uloz z nimi zdania
 (opracowane materialy Haliny Klimek, Lublin)

Najnowsze aktualności

Jesteśmy na: