Kurs podwyższania kwalifikacji dla nauczycieli języka polskiego

ZJEDNOCZENIE NAUCZYCIELI POLSKICH NA UKRAINIE

DROHOBYCKA FILIA INSTYTUTU TECHNOLOGII INNOWACYJNYCH I TREŚCI OŚWIATY

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I OŚWIATY PODYPLOMOWEJ DROHOBYCKIEGO PAŃSTWOWEGO UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO IM. IWANA FRANKI

organizują

w dniach 23.06.2014 r. – 02.07.2014 r.

Kurs podwyższenia kwalifikacji dla nauczycieli języka polskiego

Po ukończeniu kursu (obronie pracy z metodyki nauczania języka polskiego albo literatury polskiej) słuchacze otrzymują zaświadcznie uprawniające do awansu zawodowego.

Koszty organizacyjne, zakwaterowanie i wyżywienie pokrywa Zjednoczenie Nauczycieli Polskich na Ukrainie.

Przyjazd i zakwaterowanie uczestników – 22.06.2014 r. (od godz. 16.00).

Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie:

tel. 03-24-450177

lub mailowo:

e-mail: [email protected]

Najnowsze aktualności

Jesteśmy na: