Kurs doskonalący dla nauczycieli – Logopedia

kurs ORPEGOśrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą zaprasza do uczestnictwa w kursach doskonalących dla nauczycieli uczących języka polskiego i kultury polskiej poza granicami Polski – LOGOPEDIA.

Kurs rozpocznie się 8 grudnia 2014 r. i będzie trwał do 8 lutego 2015 r. Kurs doskonalący będzie składać się z dwóch części.

Cześć 1 – to Kurs doskonalący „Propedeutyka logopedii”. Celem kursu jest podniesienie poziomu kompetencji zawodowych nauczyciela w zakresie zagadnień logopedycznych, a zwłaszcza takich jak:

 • Dostrzegania nieprawidłowości wymowy ucznia na poszczególnych etapach jego rozwoju osobniczego
 • Rozpoznawania wad wymowy
 • Prowadzenia wstępnej diagnozy logopedycznej
 • Stymulacji funkcji rozwoju mowy
 • Działań w celu rewalidacji funkcji zaburzonych
 • Pracy nad wrażliwością słuchową i sprawnością narządów mowy ucznia
 • Sposobów motywowania ucznia do pracy nad wadami wymowy.

Tematyka zajęć będzie następna:

 • Zadania logopedii
 • Etapy rozwoju mowy ludzkiej
 • Zaburzenia rozwoju mowy i wady wymowy
 • Wstępna diagnoza logopedyczna
 • Motywowanie ucznia do wysiłku w doskonaleniu wymowy
 • Terapia różnicowania dźwięków
 • Działania kompensacyjno-wyrównawcze.

Część 2 – Kurs doskonalący „Elementy logopedii  ogólnej”. Ta druga część Kursu jest skierowana do nauczycieli uczących języka polskiego i kultury polskiej poza granicami Polski, którzy ukończyli pierwszy stopień KursuCelem drugiej części Kursu jest:

 • Podniesienie poziomu kompetencji zawodowych nauczyciela w zakresie zagadnień logopedycznych
 • Znajomości zasad i metod pracy logopedycznej
 • Znajomości sposobów stymulacji funkcji związanych z rozwojem mowy
 • Umiejętności przeprowadzenia wstępnej diagnozy pedagogiczno-logopedycznej
 • Rozpoznawanie podstawowych wad wymowy i umiejętności podejmowania działania w celu rewalidacji funkcji zaburzonych
 • Umiejętności dokonania prostej korekcji typowych wad wymowy
 • Wiedzy, jak pracować nad wrażliwością słuchową, sprawnością narządów mowy uczniów
 • Umiejętności wspierania rodziców i współpracy z nimi w zakresie korekcji wymowy ich dzieci

Tematyka zajęć:

 • Zasady terapii logopedycznej. Seplenienie
 • Terapia mowy bezdźwięcznej
 • Logoterapia opozycji głosek miękkie – twarde
 • Rynofonia – nosowe zabarwienie głosu
 • Terapia jąkania
 • Terapia kappacyzmu i gammacyzmu
 • Rotacyzm – zasady terapii
 • Dzieci dwujęzyczne

 

Link do wypełnienia ankiety zgłoszeniowej na kurs doskonalący „Propedeutyka logopedii” cz. I

Link do wypełnienia ankiety zgłoszeniowej na kurs doskonalący „Elementy logopedii  ogólnej” cz. II

Źródło i więcej informacji na stronie ORPEG: www.pcn.lublin.pl

Najnowsze aktualności

Jesteśmy na: