KONSPEKTY LEKCJI JAKO PRAKTYCZNE ROZWIĄZANIE

                                                                        Ludmiła Antonenko

Każda lekcja jest zbudowana według wzoru lekcji przykładowej,  która była zbudowana na podstawie emocjonalnego stanu ucznia na lekcji i koncentracji jego uwagi w różnych  momentach lekcji. To jest prosty schemat, który wygląda jak fala.

Nie wiadomo w jakim nastroju do nas przyszedł uczeń, więc na początku każdej lekcji, żeby wyrównać emocjonalny stan grupy prowadzono grę opierając się na materiale znanym przez uczniów, tym samym podnosząc emocjonalny stan ucznia.

Następnie  już można zaczynać głowne i najtrudniejszą część lekcji. Z dobrym ukierunkowaniem na początku lekcji uczniowie są najbardziej skupieni i nauka nie sprawia większych trudnosci.

Potem uczniowie mają zrobić pewne ćwiczenia gramatyczne i wtedy  ponownie spada zainteresowanie, więc  znów  bawimy sie i ponosimy emocjonalny stan.

Jeszcze jedna niewielka porcja gramatycna, ale w środku lekcji uczniowie już są trochę zmęczeni i szybciej wyrównuję im się stan emocjonalny.

Pora na czytanie  tłumaczenie tekstu. To podnosi wszystkim humor, dlatego że czytając uczniowie często wymyślają swój własny język i jest czym się pobawić.

Po czytaniu przy pomocy ćwiczeń zaczynamy uzupełniać słownictwo,  można wtedy zaobserwować  ponowny spadek poziomu aktywności uczniów.

Dodatkowy materiał nalieży urozmaicić  w taki sposób żeby naprzykład  pobawić się w nauczycieli i uczniów w szkole.

Tę część lekcji uczniowie mogą nawet zrealizować bez uczestnictwa wykładowcy. Ta samodzielność wyrównuje emocjonalny stan do poziomu średnego pozytywnego.

Na samym końcu lekcji zawsze robimy podsumowanie  tego, co nowego nauczyliśmy się i co wykonaliśmy.

Na  pożegnanie dziękujemy wszystkim za obecność.

Najnowsze aktualności

Jesteśmy na: