Konspekt lekcji otwartej z języka polskiego na temat „Jesienny koncert”

Jagoda Woźniak (nauczyciel języka polskiego i bibliotekarz w Szkole Podstawowej nr 2 im. T. Kościuszki w Łęcznej, Polska)

Klasa: VI d, IV c

Cele lekcji:

– uczeń rozumie ze słuchu tekst poetycki, piosenkę liryczną, rozróżnia sensy dosłowne i przenośne

– uczeń potrafi określić temat oraz nastrój utworu

– uczeń potrafi dopasować kostium do nastroju sceny dramowej

– uczeń tworzy wypowiedź o charakterze lirycznym i argumentacyjnym

Metody pracy:

recytacja i śpiew – koncert

rozmowa dydaktyczna

burza mózgów

praca z tekstem

Pomoce dydaktyczne:

teksty poetyckie, piosenki

kostiumy

karta pracy

Przebieg zajęć:

Wprowadzenie:

Rozmowa o jesieni – burza mózgów.

Przedstawienie celów lekcji.

Część główna lekcji:

Jesienny koncert – recytacja wierszy oraz prezentacja nastrojowych piosenek tematycznie nawiązujących do jesieni:

Magda Umer Koncert jesienny

Julian Tuwim Strofy o późnym lecie

Edyta Górniak Kasztany

Kazimierz Wierzyński Lato ma smak…

Stare Dobre Małżeństwo Przechyla się ku jesieni ziemia

Antonio Vivaldi Jesień

Maria Pawlikowska – Jasnorzewska Jesień

Maria Pawlikowska – Jasnorzewska Październik

Julian Tuwim Więdną godziny

Julian Tuwim Ranki jesienne

Czesław Niemen Wspomnienie

Leopold Staff Pogoda późnej już jesieni

Preisner Podwójne życie Weroniki

Jarosław Iwaszkiewicz Coraz ciszej…

Leopold Staff O jesieni

Jan Lechoń W złotych strzępach liści…

Rozmowa dydaktyczna na temat zaprezentowanych utworów.

Wyrażanie emocji, opinii, dzielenie się swoimi spostrzeżeniami.

Prezentacja kostiumów jesiennych, wybranie i nagrodzenie najbardziej oryginalnych.

Zadanie poetyckie – uzupełnianie karty pracy z zadaniem polegającym na rozbudowaniu wersów w celu utworzenia tekstu poetyckiego.

Polecenie dla uczniów:

Uzupełnij tekst poetycki na temat jesieni:

Anna Warecka

Jesień chodzi po lesie (fragment)

Jesienią ………………………….

Lecą ……………………………….

lecą ……………………………….

liście ……………………………..

Jesienią…………………………..

lecą ………………………………..

wielkie ……………………………

w liściach ………………………..

w liściach …………………………

Jesień ………………………………

zbiera ……………………………..

wiatr ……………………………….

i orzechy ………………………….

Prezentacja wyników pracy uczniów nad tekstem. Zestawienie powstałych tekstów z oryginałem podanym poniżej.

Anna Warecka

Jesień chodzi po lesie (fragment)

Jesienią, jesienią

Lecą liście na ziemię,

lecą jabłka czerwone,

liście żółtozielone.

Jesienią, jesienią

lecą z drzew na ziemię

wielkie, twarde kasztany,

w liściach leżą kasztany,

w liściach leżą schowane.

Jesień chodzi po lesie,

zbiera grzyby brązowe,

wiatr koszyki jej niesie

i orzechy w nie chowa.

Podsumowanie:

Podsumowanie – przypomnienie pojęć kluczowych podanych podczas lekcji.

Ewaluacja – omówienie i ocena pracy na lekcji pozyskiwanie informacji zwrotnych.

Najnowsze aktualności

Jesteśmy na: