Konkurs dla dziennikarzy o nagrodę marszałka Senatu RP

 

Senat_RP„Awans społeczny i zawodowy Polonii i Polaków za granicą w krajach zamieszkania” to temat tegorocznego konkursu ogłoszonego przez Marszałka Senatu RP dla dziennikarzy. Celem konkursu, jest pokazanie awansu społecznego i zawodowego osób polskiego pochodzenia, zwłaszcza gdy po wejściu Polski do Unii Europejskiej otworzyły się przed Polakami możliwości studiowania i pracy poza macierzą.

W konkursie mogą wziąć udział dziennikarze pracujący w krajowych i polonijnych gazetach oraz czasopismach, rozgłośniach radiowych i telewizyjnych, internetowych portalach, a także współpracownicy tych mediów.

Warunkiem udziału w konkursie jest opublikowanie materiału dziennikarskiego lub wyemitowanie programu od początku 2014 r. do 15 listopada 2014 r. i przesłanie kopii publikacji pod adres organizatora do 30 listopada br.

Prace powinny odpowiadać następującym kryteriom:

a) treść publikacji powinna być zgodna z celem konkursu,

b) forma pracy dowolna,

c) kopie tekstów prasowych, audycji radiowych lub programów telewizyjnych powinny być opatrzone pseudonimem, a dane autora umieszczone w osobnej kopercie, znajdującej się w przesyłce zawierającej publikację (materiał dziennikarski) na konkurs,

d) do konkursu prace mogą zgłaszać dziennikarze (autorzy) lub redakcje,

e) prace powinny być opublikowane w języku polskim,

f) jeśli jeden autor chce przesłać więcej prac konkursowych, każda musi być opatrzona odrębnym pseudonimem i nadejść w odrębnej przesyłce,

g) prace oceni Kapituła konkursu złożona z przedstawicieli środowiska językoznawców, dziennikarzy, senatorów.

Prace należy przesłać na adres: Kancelaria Senatu – Gabinet Marszałka – pok. 209, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa, z dopiskiem na kopercie „Konkurs dla dziennikarzy”.

Źródło: www.tvp.pl

Najnowsze aktualności

Jesteśmy na: