W Kijowie o diasporze polskiej na Ukrainie

Kijow_diaspora_polskaW piątek 6 czerwca, dwa dni po obchodach 25. rocznicy pierwszych wolnych wyborów w Polsce i w przeddzień inauguracji wybranego 25 maja br. nowego prezydenta Ukrainy Petra Poroszenki, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz spotkała się z Radą Konsultacyjną Środowisk Polskich Kijowa działającej przy Ambasadzie RP na Ukrainie.

 W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele sześciu polonijnych rad konsultacyjnych działających przy Konsulatach Generalnych RP w Charkowie, Doniecku, Lwowie, Łucku, Odessie i Winnicy.

Posiedzenie połączonych rad wiceminister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz podkreśliła, że „stosunki z Ukrainą, która wkroczyła na drogę głębokich przemian społecznych, ekonomicznych i politycznych, mają dla Polski znaczenie strategiczne, a […] problemy mniejszości polskiej są i nadal będą przedmiotem częstych rozmów władz polskich z partnerami ukraińskimi”. – Ukraina nadal pozostanie jednym z tych krajów, w których mniejszość polska otrzymuje największe wsparcie umożliwiające kultywowanie polskości i więzi z Macierzą – zaznaczyła wiceszefowa polskiej dyplomacji.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz przedstawiła informację o nowym Rządowym Programie Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą. Jak zauważyła, kwestią kluczową dla życia polskiego na Ukrainie jest oświata i praca z młodzieżą. Wiceszefowa MSZ zapowiedziała nowe polsko-ukraińskie porozumienie o współpracy w sferze oświaty, które ułatwi np. wyjazdy nauczycieli z Polski do pracy na Ukrainie i zapewni stabilność szkolnictwu dla mniejszości polskiej. Omówiono m.in. sprawę tworzenia polskich szkół sobotnio-niedzielnych w szkolnictwie publicznym, monitoringu poziomu nauczania i umacniania metodyki polonistycznej.

Dyskusję poświęcono także wyzwaniom i możliwościom stojącym przed wszystkimi kręgami Polaków ukraińskich. Poruszono ponadto kwestię dostępu do polskich mediów elektronicznych na Ukrainie.

W spotkaniu, które przebiegało w obecności ambasadora RP na Ukrainie Henryka Litwina oraz konsulów generalnych z Doniecka, Kijowa i Odessy uczestniczyło ponadto 30 liderów ruchu polskiego z całej Ukrainy.

 

Źródło: www.tvp.pl

Najnowsze aktualności

Jesteśmy na: