Kolejna część podręczników „Język polski”

Szanowni Nauczyciele!

Chcemy zaproponować Państwu zestaw materiałów do klasy 7 (trzeci rok nauczania) – stanowią one materiał roboczy powstającej kolejnej części podręczników „Język polski”. Dotychczas ukazały się dwie części (dla klasy 5 i 6 – pierwszy i drugi rok nauczania oraz dwie części razem pod tytułem „Polski coraz bliżej”); tym zaś którzy z nich uczą, serdecznie dziękujemy za wybór tych pozycji.

Proponowane tu materiały są tylko zbiorem tekstów i ćwiczeń (większość z nich przygotowali studenci filologii polskiej Uniwersytetu Lwowskiego w ramach zajęć z metodyki nauczania języka polskiego), liczymy zatem na życzliwe przyjęcie, wykorzystanie fragmentów, uzupełnienie innymi materiałami, zanim ukaże się ostateczna wersja podręcznika”Język polski 7″ – w następnym roku szkolnym. Mogą mieć Państwo wpływ na powstający podręcznik: każdą myśl weźmiemy pod uwagę.

„Język polski 7” będzie się znacznie różnił od swoich poprzedników. Każda lekcja składa się z trzech tekstów: tradycyjnej czytanki, tekstu z mediów (Internet, prasa) oraz tekstu kultury. Do wszystkich tekstów przygotowane zostały ćwiczenia: komunikacyjne oraz kształcące umiejętności pisania i czytania. Nie ma na razie zagadnień gramatycznych, ale są przewidziane (w czytankach zostały nagromadzone przykłady ilustrujące te zagadnienia). W nagłówkach lekcji są one podane.

Na koniec, chcemy dodać, że  stan każdej z lekcji pod względem merytorycznym i formalnym jest różny. Pierwsze dwie są praktycznie gotowe (poza gramatyką), pozostałe stanowią dopiero szkice lekcji. W miarę ich uzupełniania – też będziemy je zamieniać na nowe.

Życzymy owocnej pracy!

Pobierz „Język polski 7”. Lekcja 1

Pobierz „Język polski 7”. Lekcja 2

Pobierz „Język polski 7”. Lekcja 3

logotypMSZ_A_kolor

 Projekt „Biało-czerwone ABC. Program wspierania oświaty polskiej na Ukrainie” jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2014 r.”

 

 

 

wolnoscDemokracja_finalneLogo_jpg_ciete

Najnowsze aktualności

Jesteśmy na: