III Konkurs Polskiej Poezji Śpiewanej w Kowlu

Kowel_KPS_1Po raz trzeci już Towarzystwo Kultury Polskiej w Kowlu zorganizowało Konkurs Polskiej Poezji Śpiewanej.

Konkurs udało się zorganizować dzięki środkom przekazanym z polskiego MSZ przez Konsulat RP w Łucku i Fundacji Wolność i Demokracja w ramach projektu „Biało-czerwone ABC. Program wspierania oświaty polskiej na Ukrainie”.

Na Konkurs Polskiej Poezji Śpiewanej przyjechali uczestnicy ze Zdołbunowa, z Równego, z Beresteczka, z Maniewicz i z Lublińca. Nie zabrakło oczywiście reprezentacji gospodarzy. Najliczniej, bo 40 uczestników przyjechało z Lublińca.

W kategorii zespołów wygrała grupa „Faustyna”, która śpiewa przy parafii św. Pawła i Piotra. Wystąpili oni przed kowelską publicznością pierwszy raz i już zawładnęli sercami widzów.

Anna Maria Czernysz z Beresteczka odebrała nagrodę za pierwsze miejsce w kategorii solistów.

Konkurs ten wpisał się w krajobraz działań Towarzystwa Kultury Polskiej w Kowlu i wierzymy, że uda się organizować go w kolejnych latach, ulepszać jego formułę i upowszechniać nadal polską poezję śpiewaną, ponieważ jest to repertuar mało znany wśród młodego pokolenia na Ukrainie.

Prezes TKP w Kowlu
Wacław Herka,

Nauczyciel języka polskiego (ORPEG)
Wiesław Pisarski

Kowel_KPS_3Kowel_KPS_4 Kowel_KPS_2 Kowel_KPS_5 Kowel_KPS_6 Kowel_KPS_7

Kowel_KPS_9 Kowel_KPS_8


logotypMSZ_315x222 Projekt „Biało-czerwone ABC. Program wspierania oświaty polskiej na Ukrainie” jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2014 r.”

wolnoscDemokracja_315x98

Najnowsze aktualności

Jesteśmy na: