Dzień 11 listopada w TKP im. Władysława Reymonta

W dniu 11 listopada 2015 roku w siedzibie Towarzystwa Kultury Polskiej na Rówieńszczyźnie, odbyła się tradycyjna uroczysta akademia z okazji 11 listopada – Święta Niepodległości Polski.

Rowne_sn_3

Sala, w której spotkali się członkowie TKP była wypełniona po brzegi. W imprezie wzięło udział 78 osób oraz dzieci ze szkoły sobotnio-niedzielnej.

Rowne_sn_1Nauczycielka języka polskiego Pani Barbara Włodarczyk, która zyskała wielką sympatię dorosłych jak i dzieci, wygłosiła prelekcje na temat odzyskania Niepodległości przez Polskę w 1918 roku i wspólnie z uczniami szkoły sobotnio-niedzielnej przygotowała patriotyczną muzyczno-słowną kompozycję „Legiony…” o historii polskiej państwowości.

Podczas uroczystości wystąpiły zespoły „Przyjaźń”,  „Faustyna”,  „Wesoły Wieczór”.  Dorośli i młodsi chórzyści zaśpiewali pieśni patriotyczne i wojenne. Dzięki pieśniom Rowne_sn_2słuchacze przenieśli się w przeszłość, bowiem w ich tekstach zapisana jest część historii Polski. Na zakończenie spotkania obecni wyrazili nadzieję, że na Ukrainie wreszcie zapanuje pokój.

Dla zaproszonych przygotowano poczęstunek. Spotkaniu towarzyszyła  uroczysta i podniosła atmosfera.

Prezes Towarzystwa Kultury Polskiej w Równym
Władysław Bagiński

Punkt nauczania przy Towarzystwie Kultury Polskiej na Rówieńszczyźnie im. Wł. Reymonta  jest objęty opieką merytoryczna i finansową Fundacji Wolność i Demokracja, realizowaną w ramach projektu “Biało-czerwone ABC. Program wspierania oświaty polskiej na Ukrainie”. Celem projektu jest podniesienie poziomu nauczania języka polskiego i wiedzy o Polsce.


logotypMSZ_315x222Projekt „Biało-czerwone ABC. Program wspierania oświaty polskiej na Ukrainie” jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r.”wolnoscDemokracja_315x98

Najnowsze aktualności

Jesteśmy na: