DNIEPROPIETROWSK pisze DYKTANDO

Dniepropietrowsk_IIDJP_223 maja 2015 r. w Dniepropietrowsku pisaliśmy Dyktando Języka Polskiego na Ukrainie, organizowanym przez Fundację Wolność i Demokracja. Do konkursu językowego w naszym mieście przystąpiło 46 osób. 

Dniepropietrowsk_IIDJP_1Dniepropietrowsk_IIDJP_6Dniepropietrowsk_IIDJP_7Dniepropietrowsk_IIDJP_12Dniepropietrowsk_IIDJP_10Dniepropietrowsk_IIDJP_8II Ogólnoukraińskie Dyktando Polskie „Ja piszę, ty piszesz, my piszemy… po polsku” realizowane w ramach projektu „Biało-czerwone ABC. Polski program wspierania edukacji w Ukrainie”, który jest współfinansowany ze środków otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, w konkursie na realizację zadania „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r.”.

O godzinie 12.00 wszystkich uczestników przywitał Prezes Ośrodka Kultury Polskiej im. Karola Wojtyły pan Paweł Skórski, który wygłosił słowo wstępne, a także zapoznał uczestników z 95. rocznicą Paktu Piłsudski – Petlura.

Następnie głos zabrała nauczycielka języka polskiego i polskiego folkloru pani Maria Skórska i odczytała pismo gratulacyjne od Fundacji Wolność i Demokracja oraz przedstawiła jury w osobach: Emilia Kuzminiecka – nauczyciel języka polskiego i historii Polski, Maria Skórska – nauczyciel języka polskiego i polskiego folkloru, Katarzyna Sergejewa – nauczyciel języka polskiego, Larysa Kolesnik – nauczyciel języka polskiego.

Tekst dyktanda został odczytany 3 razy. Po zakończeniu dyktanda i pomiędzy ogłoszeniem wyników uczestnicy zostali zaproszeni na poczęstunek i przegląd filmu «Trudne braterstwo», temat którego jest identyczny z treścią dyktanda.

O godzinie 16.00 ogłoszono wyniki.

W kategorii „Dorośli” (osoby powyżej 19 roku życia) nagrody przyznano:

  • I nagroda – tytuł „Mistrz Języka Polskiego na Ukrainie” – Maryna Kiriczenko
  • II nagroda – „I Wicemistrz Języka Polskiego na Ukrainie” – Ksenia Jurczenko
  • III nagroda – „II Wicemistrz Języka Polskiego na Ukrainie” – Eugenia Bugajowa.

Najmłodszy Uczestnik Dyktanda Języka Polskiego na Ukrainie – to Liza Remizowska w wieku 12 lat. Najstarszym Uczestnikiem Dyktanda Języka Polskiego na Ukrainie była Lina Jewdokimowa w wieku 68 lat.

Prezes Ośrodka Kultury Polskiej im. Karola Wojtyły,
Paweł Skórski

Dniepropietrowsk_IIDJP_13


logotypMSZ_315x222Projekt „Biało-czerwone ABC. Program wspierania oświaty polskiej na Ukrainie” jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r.”wolnoscDemokracja_315x98

Najnowsze aktualności

Jesteśmy na: