Czytanie „Pana Tadeusza” w Szkole Polskiej w Kowlu

Kowel_CPT_216 grudnia 2014 roku w Szkole Polskiej w Kowlu odbył się wieczór poezji poświęcony twórczości Adama Mickiewicza.

„O, gdybym kiedy dożył tej pociechy, Żeby te księgi zbłądziły pod strzechy”

Tak pisał Adam Mickiewicz – nasz wielki poeta w „Panu Tadeuszu” wydanym 280 lat temu w Paryżu.

Na pewno ucieszyłby się, gdyby dowiedział się, że strofy jego wielkiego poematu epickiego rozbrzmiały w Szkole Polskiej w Kowlu przed kolejną rocznica jego urodzin – 16 grudnia 2014 roku. Uczniowie szkoły wraz ze swoim nauczycielem Kowel_CPT_5recytowali wybrane przez siebie fragmenty polskiej epopei narodowej. Oczywiście wszyscy usłyszeli Inwokację, fragmenty koncertu Jankiela, epilogu, opisu dworu w Soplicowie, spotkania Tadeusza z Zosią, opisu zamku i poloneza.

Wszyscy obejrzeli także prezentacje o bohaterach „Pana Tadeusza” – historycznych i fikcyjnych oraz fragmenty filmu w reżyserii Andrzeja Wajdy: wkroczenie wojsk napoleońskich oraz fragment pokazujący polonez – tańczony przed dworem w Soplicowie. Nauczyciel przybliżył treść utworu, bohaterów, główne wątki, i budowę poematu.

Po wspólnym zdjęciu wszyscy obiecali sobie, że za rok znowu w Kowlu zabrzmią piękne słowa Kowel_CPT_7pisane przez polskiego wieszcza już ponad 280 lat temu.

W wieczornicy poświęconej Mickiewiczowie uczestniczyli uczniowie i młodsi, i dorośli, przeważali jednak recytatorzy dojrzali, co świadczyć może za tezą, że „Pana Tadeusza” czyta się lepiej już po kilkudziesięciu latach życia.

 Nauczyciel języka polskiego (ORPEG)
Wiesław Pisarski

Punkt nauczania przy Towarzystwie Kultury Polskiej w Kowlu jest objęty opieką merytoryczna i finansową Fundacji Wolność i Demokracja, realizowanej w ramach projektu “Biało-czerwone ABC. Program wspierania oświaty polskiej na Ukrainie”. Celem projektu jest podniesienie poziomu nauczania języka polskiego i wiedzy o Polsce.

Kowel_CPT_1Kowel_CPT_3 Kowel_CPT_4 Kowel_CPT_6


logotypMSZ_315x222Projekt „Biało-czerwone ABC. Program wspierania oświaty polskiej na Ukrainie” jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2014 r.”

wolnoscDemokracja_315x98

Najnowsze aktualności

Jesteśmy na: