„BÓG, HONOR, OJCZYZNA!” Ostatnie wydarzenia w Szarogrodzie

Szarogrod_WM_4Modlitwą, pamięcią, wiernością pielęgnowanym tradycjom, a także uroczystymi obchodami majowymi odznaczyła się placówka szkolna oraz wspólnota osób polskiego pochodzenia przy Szarogrodzkiej Rejonowej Społecznej Organizacji im. Jana Zamojskiego.

Szarogrod_WM_1Szarogrod_WM_2_3Szarogrod_WM_6Szarogrod_WM_3 Szarogrod_WM_7 Szarogrod_WM_9 Szarogrod_WM_8W ostatni czwartek kwietnia, w przededniu majowej procesji i modlitwy na cmentarzu, uczniowie młodszej grupy języka polskiego udali się z nauczycielką na miejscowy cmentarz katolicki.

Jednym z najbardziej otaczanych pamięcią i odwiedzanych grobów jest grób polskiego księdza infułata Antoniego Chomickiego, który był proboszczem parafii w Murafie i Szarogrodzie. W trudnych czasach był więźniem Workuty i obrońcą kościoła na Podolu. Pamięć o nim jest wciąż żywa wśród najstarszych mieszkańców Murafy. Najmłodsi parafianie oddali mu hołd modląc się po polsku i zapalając białe i czerwone znicze.

Następnie udali się do tablic memorialnych poświęconych Polakom – ofiarom Wielkiego Głodu. Po wysłuchaniu krótkiej informacji, po modlitwie, złożyli pod tablicą piękny kosz kwiatów i z zainteresowaniem przystąpili do poszukiwania nazwisk swoich przodków.

3 maja w szarogrodzkim punkcie nauczania języka polskiego spotkała się na uroczystej lekcji wielopokoleniowa grupa Polaków. Uczestnicy zajęć otrzymali wiele informacji o historii Polski oraz dobrych momentach w historii stosunków polsko-ukraińskich. Przedstawicielki organizacji na Centralne Obchody 95 Rocznicy Polsko-Ukraińskiego Sojuszu 1920 roku w Winnicy przedstawiły swoje wrażenia i przywiezione stamtąd materiały.

Po części oficjalnej, przy kawie rozwinęła się dyskusja o potrzebach i możliwościach działania ludzi zrzeszonych w Szarogrodzkiej Rejonowej Społecznej Organizacji im. Jana Zamoyskiego na rzecz miejscowych Polaków. Zebrani docenili wkład pracy prezesa Pawła Bajdackiego, który był inicjatorem powstania organizacji.

Dokonano też próby podsumowania trzech lat współpracy organizacji z nauczycielką skierowaną do pracy w Szarogrodzie przez ORPEG. Ocena wypadła pomyślnie. W ostatnich dwóch latach, zwłaszcza po otrzymaniu dofinansowania w programie „Biało-czerwone ABC. Program wspierania oświaty polskiej na Ukrainie” od Fundacji Wolność i Demokracja, działalność stowarzyszenia bardzo się ożywiła.

Uczestnicy kursów języka polskiego mieli możliwość uczestniczenia w wielu różnorodnych przedsięwzięciach, których celem było poszerzanie wiedzy z zakresu historii, języka i kultury polskiej.

 

Nauczycielka języka polskiego (ORPEG)
Urszula Zakrawacz

Punkt nauczania języka polskiego przy Szarogrodzkiej Rejonowej Społecznej Organizacji im. Jana Zamojskiego jest objęty opieką merytoryczna i finansową Fundacji Wolność i Demokracja, realizowaną w ramach projektu “Biało-czerwone ABC. Program wspierania oświaty polskiej na Ukrainie”. Celem projektu jest podniesienie poziomu nauczania języka polskiego i wiedzy o Polsce.

Szarogrod_WM_5


logotypMSZ_315x222Projekt „Biało-czerwone ABC. Program wspierania oświaty polskiej na Ukrainie” jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r.”

wolnoscDemokracja_315x98

Najnowsze aktualności

Jesteśmy na: