„ZNASZ-LI TEN KRAJ?” – VII edycja konkursu

(Fot. Andrzej Leusz)W dniach 27-29 marca 2015 roku w Brzuchowicach pod Lwowem odbył się VII Konkurs Wiedzy o Języku i Kulturze Polskiej „Znasz-li ten kraj?”.

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół sobotnio – niedzielnych oraz pozaszkolnych punktów nauczania języka polskiego i polskiej kultury. Niezmiennym organizatorem olimpiady jest Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie, partnerem jest Fundacja Wolność i Demokracja.

Konkurs jest wydarzeniem unikatowym w skali Ukrainy. Dla nas jako organizatorów bardzo ważne jest to, że możemy przyglądać się i analizować regularną pracę punktów nauczania języka polskiego – mówi współorganizator konkursu konsul RP we Lwowie Jacek Żur. – Nowym elementem w tej edycji konkursu jest tłumaczenie zdań z języka ukraińskiego na język polski. To jest zawsze taki moment, który nastręcza pewnych problemów. Pojawiają się jakieś kalki językowe, przyzwyczajenia. I chcemy zobaczyć jak to wygląda u dzieci i młodzieży, którzy się uczą języka polskiego w szkołach sobotnio – (Fot. Andrzej Leusz)niedzielnych, bo to właśnie do uczniów szkół sobotnio – niedzielnych adresowany jest ten konkurs”.

„Fundacja Wolność i Demokracja jest operatorem projektu wspierającego oświatę polską na Ukrainie od przedszkola po uniwersytet trzeciego wieku. A konkurs „Znasz-li ten kraj?” jest naprawdę ważnym wydarzeniem budującym tożsamość polską w lwowskim okręgu konsularnym” – powiedziała Lilia Luboniewicz, dyrektor biura, koordynator projektów Fundacji Wolność i Demokracja.

W tym roku uczestnicy olimpiady ze swoimi nauczycielami przedstawiali sobotnio – niedzielne szkoły z Iwano – Frankiwska (d. Stanisławowa), Kałusza, Doliny, Stryja, Drohobycza, Sambora, Żółkwi, Nowego Rozdołu, Czerwonohradu, Jaworowa, Siemianówki i in. Uczniowie są podzieleni na 3 grupy: młodsza, średnia i starsza. Olimpiada składa się z części pisemnej (gramatyka i leksyka) i ustnej (wypowiedź na pewny temat). Po podliczeniu punktów komisja konkursowa wyłania laureatów i finalistów.(Fot. Andrzej Leusz)

„Na przestrzeni kilku lat od kiedy jestem w jury, zauważyłam, że testy z każdym rokiem są trudniejsze. Młodzież ma problemy z wypracowaniami, polega to na błędach gramatycznych, ortograficznych, składniowych i tzw. kalkach” – powiedziała Renata Klęczańska, nauczycielka w Szkole Średniej nr 3 w Stanisławowie.

Oprócz olimpiady uczestnicy mieli zajęcia plastyczne z robienia palm (s. Juwencja), zajęcia teatralne (Luba Lewak), zajęcia sportowe (Marek Horbań) i zajęcia filmowe (Eugeniusz Sało). Dla nauczycieli szkół sobotnio-niedzielnych przygotowano zajęcia prowadzone przez prof. Piotra Garncarka z Uniwersytetu Warszawskiego oraz Bożenę Pająk z Centrum Nauczania Języka i Kultury Polskiej w Drohobyczu.

Przed rozdaniem nagród konsul generalny RP we Lwowie Jarosław Drozd podziękował (Fot. Andrzej Leusz)Wydziałowi Współpracy z Polakami na Ukrainie za sprawną realizację tego projektu. „Dla Konsulatu Rzeczpospolitej Polskiej we Lwowie jest bardzo ważne, żeby dzieci i młodzież miały więcej kontaktu z polskim językiem, kulturą i obyczajem” – powiedział Jarosław Drozd.

Po ogłoszeniu wyników konkursu, uczestnicy otrzymali dyplomy i atrakcyjne nagrody: laptopy, tablety, odtwarzacze mp3, gry planszowe, puzzle, książki, słowniki, pomoce naukowe. Zwyciężczynie: Wiktoria Dawydiw z Nowego Rozdołu (grupa młodsza), Jaryna Iwanec z Żółkwi (grupa średnia) i Liana Blicharska z Żółkwi (grupa starsza) nie kryły zadowolenia z wygranej, ale również mówiły o trudności zadań.

„Nie oczekiwałam wygranej, bo były bardzo trudne zadania z historii, ale jednak się udało. W ustnej części opowiedziałam o małżonce założyciela miasta Żółkiew Reginie z Herburtów Żółkiewskiej” – powiedziała Liana Blicharska, uczennica(Fot. Andrzej Leusz) Sobotniej Szkoły Języka Polskiego przy Klasztorze Sióstr św. Dominika w Żółkwi.

Po rozdaniu nagród uczestnicy udali się na wycieczkę na Cmentarz Łyczakowski i Cmentarz Orląt Lwowskich, gdzie wspólnie złożyli kwiaty na płycie głównej Cmentarza Orląt Lwowskich.

Eugeniusz Sało

Źródło: www.kuriergalicyjski.com

Najnowsze aktualności

Jesteśmy na: