Wystawa „Za naszą i waszą wolność … Sojusz polsko-ukraiński 1920 roku. Pamięć w stulecie zawarcia umowy warszawskiej”.

Fundacja Wolność i Demokracja zaprasza do obejrzenia wystawy „Za naszą i waszą wolność … Sojusz polsko-ukraiński 1920 roku. Pamięć w stulecie zawarcia umowy warszawskiej”, która można obejrzeć klikając poniższy link

Za naszą i waszą wolność … Sojusz polsko-ukraiński 1920 roku. Pamięć w stulecie zawarcia umowy warszawskiej”.

Wystawa upamiętnia jeden z ważniejszych sojuszy, jakie II Rzeczpospolita zawarła podczas dwudziestolecia międzywojennego.

Sojusz podpisany 21 kwietnia 1920 roku formalizował zawarte jeszcze w grudniu 1919 r. tajne porozumienie i umożliwił dalszą, wspólną walkę z bolszewikami. Polska uznała wówczas Ukraińską Republikę Ludową i Dyrektoriat jako rząd Ukrainy, a także zobowiązywała się do działań na rzecz jego uznania  przez państwa europejskie.   Bezpośrednim następstwem sojuszu była podjęta 25 kwietnia 1920 roku ofensywa przeciwko bolszewikom, zwana również wyprawą kijowską.  Armia ukraińska  walczyła u boku Wojska Polskiego również w dniach największego zagrożenia  dla naszego kraju, będąc jedynym liczącym się sojusznikiem w wojnie z bolszewikami.

Na 16-stu planszach  ukazujemy skomplikowane  losy współpracy polityczno-wojskowej Marszałka Józefa Piłsudskiego i Atamana Głównego Symona Petlury.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy również do zapoznania się z wystawą  dostępną w dniach 14 października – 14 listopada 2019 r.  przed siedzibą Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, ul. Foksal 3/5 w Warszawie.

 

 

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Kultury w ramach programu „Kultura – interwencje”.

 

 

Najnowsze aktualności

Jesteśmy na: