Wizyty studyjne dla nauczycieli języka polskiego

Weronika Apriłaszwili – Lwów

img_4263 img_4266

W dniach  15 – 19 października 2016 r. w Polsce odbyła się wizyta studyjna  dla 30 nauczycieli języka polskiego z Ukrainy pt. „Doskonalenie językowo-przedmiotowo-metodyczne w ramach indywidualnych staży dla nauczycieli języka polskiego” pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Wizyta studyjna była zorganizowana przez Fundację Wolność i Demokracja a sfinansowana ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej.  Warsztaty odbywały się w ramach projektu Biało-czerwone ABC i były finansowane w ramach sprawowania opieki Senatu na Polonią i Polakami za granicą. Celem tej wizyty było wspieranie w rozwoju 30 nauczycieli języka polskiego pracujących poza granicami Polski przez 30 nauczycieli języka polskiego z Polski. Pobyt nauczycieli przebiegał  w Warszawie, Miliczu, Wołowie i Sieradzu. Opiekunem wizyty był Andrzej Pery.

img_4283 img_4281

img_4323 img_4328

Program wizyty był bardzo nasycony: warsztaty na temat polskiego systemu oświaty, zajęcia i lekcje otwarte w szkołach polskich, zajęcia indywidualne, wycieczki po miejscach historycznych w Warszawie, zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego  i Sejmu RP, spotkanie z posłem Michałem Dworczykiem, spotkania z przedstawicielami Fundacji Wolność i Demokracja Robertem Czyżewskim i Lilią Luboniewicz, przegląd najnowszych filmów polskich, zakup materiałów metodycznych w księgarniach – to tylko niektóre punkty wizyty.

Pragnę serdecznie podziękować organizatorom i pomysłodawcom wizyty, nauczycielom z Polski i Ukrainy za wspólną owocną pracę.

Weronika Apriłaszwili

                                                           nauczycielka Szkoły Sredniej nr 24

im.M.Konopnickiej we Lwowie

Najnowsze aktualności

Jesteśmy na: