Obchody 70-tej rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego i wieczór poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

19 października Chersońskie Obwodowe Polskie Stowarzyszenie „Polonia” razem z sobotnio-niedzielną szkołą zorganizowały spotkanie poświęcone 70 rocznicy wybuchu i upadku powstania warszawskiego i poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Zaproszono członków Stowarzyszenia, uczniów sobotnio-niedzielnej szkoły, uczniów szkoły nr 11 i studentów Chersońskiego Uniwersytetu Państwowego. Spotkaniu towarzyszył interesujący wykład wygłoszony przez wolontariusza…
Czytaj dalej

ZRYW KU WOLNOŚCI – 70 rocznica Powstania Warszawskiego

Szanowni Państwo! 4 stycznia 1944 r. Armia Czerwona przekroczyła przedwojenną granicę polsko-radziecką na Wołyniu. Był to sygnał do rozpoczęcia przez Armię Krajową Akcji „Burza” – operacji wojskowej i politycznej, pozwalającej objąć władzę na terenie Polski przez prawowite władze podległe rządowi Rzeczpospolitej. Walka AK z Niemcami miała być dowodem,…
Czytaj dalej

Najnowsze aktualności

Jesteśmy na: