Szkoła Polska w Stryju: „Liczy się każdy dzień…”

Stryj_BN_3_4Liczy się każdy dzień…
aby się radować,
aby dziękować,
aby być dla innych!

Rok 2014 już stał się historią… Oglądając się, jeszcze raz chcemy podziękować za wszystko. Być może nie uda się przeliczyć wszystkiego, ale dziękujemy za nowe Elementarze,  ciekawe konkursy, wyjazdy edukacyjne, nowy sprzęt i wyposażenie dla naszej Szkoły. Składamy podziękowania uczniom za odpowiedzialność i sukcesy, rodzicom za aktywność, zrozumienie i pomoc, nauczycielom za dobrą prace, naszym partnerom za wsparcie, wszelką pomoc i super wakacje. Dzięki pomocy rodziców, Stowarzyszenia „Rodzina Błogosławionego Kolpinga”, słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku udało się organizować akcje charytatywne, żeby wesprzeć wojsko na wschodzie Ukrainy a także pomóc przy zakończeniu budowy kościoła w Morszynie.

Dziękujemy Fundacji Wolność i Demokracja za projekt „Biało-czerwone ABC…” !

Dyrekcja oraz grono pedagogiczne
Szkoły Polskiej Mniejszości Narodowej w Stryju

Szkoła Polskiej Mniejszości Narodowej w Stryju jest objęta opieką merytoryczna i finansową Fundacji Wolność i Demokracja, realizowanej w ramach projektu “Biało-czerwone ABC. Program wspierania oświaty polskiej na Ukrainie”. Celem projektu jest podniesienie poziomu nauczania języka polskiego i wiedzy o Polsce.


logotypMSZ_315x222Projekt „Biało-czerwone ABC. Program wspierania oświaty polskiej na Ukrainie” jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r.”

wolnoscDemokracja_315x98

Najnowsze aktualności

Jesteśmy na: