Scenariusze lekcji z języka polskiego Blok tematyczny: Mój dom. Temat 4. Mój dom rodzinny. Praca ze słownikiem.

Scenariusze lekcji z języka polskiego

Blok tematyczny: Mój dom

 

Temat 4. Mój dom rodzinny. Praca ze słownikiem.

Cele ogólne:

– uświadomienie uczniom wieloznaczności słowa „dom”;

– budzenie przywiązania do domu rodzinnego oraz szacunku dla członków rodziny;

– rozwijanie umiejętności budowania wypowiedzi ustnej w formie zdania.

Cele operacyjne:

uczeń:

– odkrywa różne znaczenia słowa „dom”;

– posługuje się Słownikiem języka polskiego i Słownikiem wyrazów bliskoznacznych;

– wskazuje poszczególnych członków swojej rodziny;

– potrafi scharakteryzować członków swojej rodziny;

– zna obowiązki w domu;

– uświadamia sobie swoje miejsce w domu rodzinnym i ojczystym;

– zna wiersz Z. Beszczyńskiej „Dom”;

– formułuje w formie zdania odpowiedź na pytanie nauczyciela;

– kojarzy drzewo genealogiczne z rodziną;

– skutecznie porozumiewa się w zespole;

– dokonuje oceny pracy zespołu i samooceny.

 

Metody: pogadanka, buza mózgów, praca w zespołach, praktyczne działanie, zabawa intedracujna, zabawa ruchowa, odgrywanie ról.

Formy organizacyjne: zbiorowa, grupowa jednolita, indywidualna jednolita i zróżnicowana.

Środki dydaktyczne: Słownik języka polskiego, Słownik wyrazów bliskoznacznych.

4-2

Przebieg zajęć:

  1. Część wstępna:

Nauczyciel wita się z uczniami.

Uczniowie witają się z nauczycielem.

Zabawa integracyjna: „Wśród przyjaciół”.

Nauczyciel zaprasza uczniów w wolne miejsce w klasie, proponuje swobodne ustawienie się w kole.

– Zapraszam dzieci, które lubią mamę i tatę – dzieci robią krok do przodu,

– Zapraszam dzieci, które lubią bawić się z rodzeństwem – dzieci robią krok do przodu,

– Zapraszam dzieci, które miały zabawki w domu – krok do przodu,

– Zapraszam dzieci, które lubią lody – krok do przodu.

Zabawa trwa do momentu, kiedy wszystkie dzieci będą blisko siebie i mogą się przywitać przekazać uśmiech po kołu.

Zabawa integrująca grupę: imię z miną lub gestem.

 

II.Część główna:

Buza mózgów:

– Z czym wam się kojarzy dom? Proszę wypowiedzieć się pełnym zdaniem.

Swobodne i ukierunkowane wypowiedzi dzieci dotyczące pojęcia „dom”

(np. Dom to… miejsce, w którym człowiek powinien czuć się dobrze, bezpiecznie. Dom to… wspólnota ludzi życzliwych sobie, kochających i rozumiejących się. Dom to… dach nad głową, bezpieczeństwo, ciepło rodzinne. miła atmosfera, przyjaźń, wzajemna pomoc, zrozumienie, wspólne święta).

 

Odkrywanie znaczeń słowa „dom” (jak to zapisano w słowniku języka polskiego).

dom

  1. «budynek przeznaczony na mieszkania lub zakłady pracy»
  2. «mieszkanie lub pomieszczenie, w którym się mieszka»
  3. «rodzina, domownicy; też: mieszkanie wraz z jego mieszkańcami»
  4. «ogół spraw związanych z rodziną i gospodarstwem»
  5. «ród, rodzina, dynastia»
  6. «miejsce, z którego ktoś pochodzi»
  7. «instytucja społeczna lub usługowa, mieszcząca się zwykle w oddzielnym lokalu lub budynku; też: budynek, w którym się ona znajduje»

Dzieci czytaja defimicji w Słowniku języka polskiego.

 

Dom jako rodzina

Odkrywanie znaczeń słowa „Rodzina” – familia, ród, ojciec, matka, babcia, dziadek, dzieci, wnuki.

– Kto znajdzie się w Waszej rodzinie?

– Czego oczekujecie od członków rodziny?

(np. miłość, ciepło, poczucie bezpieczeństwa, zrozumienie, wzajemna pomoc)

– Co łączy, jednoczy rodzinę?

(np. uroczystości rodzinne, święta, tradycje)

 

Praktyczne działanie: członkowie mojej rodziny.

Nauczyciel rozdaje uczniom kartki (dla każdego po jednej). Zadaniem uczniów jest namalowanie ołówkiem domu z tyloma oknami, ilu jest członków jego rodziny. W każde z tych okien uczeń wpisuje imię członka rodziny.

Po wykonaniu rysunków uczniowie kolejno kończą zdanie: Moja rodzina to… (uczniowie wskazują każdego członka rodziny).

Pogadanka. Nauczyciel przeprowadza pogadankę na temat rodzin uczniów.

Oglądanie rodzinnych fotografii z wystawy zdjęć pt. „Nasze rodziny”.

Należy zwrócić uwagę na następujące zagadnienia:

– rodzina dalsza i bliższa,

– tradycje i zwyczaje rodzinne,

– zajęcia członków rodziny,

– sposoby kontaktowania się z członkami mieszkającymi daleko (telefony, odwiedziny, listy),

– poczucie więzi i przynależności do rodziny,

– wspieranie się i wzajemna pomoc.

Uczniowie zauważają, że dom tworzy rodzina.

 

Nauczyciel czyta uczniom wiersz Z. Beszczyńskiej „DOM”

Dom otwiera swoje cztery ściany

Dla babci, dziadka, tatusia, mamy,

Dla nas wszystkich, dla gości, dla kota i psa.

A mama wszystkim daje uśmiechy,

Jak pachnące jabłka,

Jak słodkie orzechy, jak rano kubek mleka.

Dom zamyka swoje cztery ściany,

Kiedy w pośpiechu rano wybiegamy:

Dorośli do pracy, my dzieci do szkoły.

Żeby, gdy wreszcie do domu wracamy,

Znowu nas witały jego cztery ściany,

Kanarek w klatce, lampa nad stołem.

 

Po wysłuchaniu wiersza uczniowie odpowiadają na pytania nauczyciela.

– O czym był wiersz?

– Kto był bohaterem wiersza?

– Wymień członków rodziny przedstawionych w wierszu?

– Co zwykle robi mama w domu?

– Co zwykle robi tata w domu?

 

Odgrywanie ról: tata, mama (scenki rodzinne).

  1. Tata naprawia zamek w drzwiach, a mama chce przybić gwóźdź (zadaniem chłopca jest podanie dokładnej instrukcji dziewczynce. Dziewczynka w tym czasie wykonuje wszystkie czynności związane z przybiciem gwoździa i zadaje pytania, jeśli czegoś nie wie).
  2. Mama zajmuje się dzieckiem, a tata musi ugotować zupę (zadaniem dziewczynki jest udzielenie dokładnej instrukcji chłopcu jak przyrządzić zupę, chłopiec w tym czasie wykonuje wszystkie czynności związane z gotowaniem i zadaje pytania, jeśli czegoś nie wie).

 

Nauczyciel prosi pary chętnych uczniów (dziewczynkę i chłopca) o odegranie tych scenek. Zadaniem klasy będzie obserwowanie, jak młodzież się zachowuje w trakcie zadania (czy ze sobą współpracuje), po czym wszyscy zapisują wnioski do zeszytów (do zbudowania domu potrzebna jest wzajemna współpraca, wzajemna pomoc, zrozumienie).

 

Ocena siebie w parach.

 

III.Cześć końcowa.

Pytanie podsumówuące – czego się nauczli  na tej lekcji?

Praca domowa.

Praktyczne działanie: praca plastyczna – drzewo genealogiczne mojej rodziny.

Nauczyciel rozdaje każdemu uczniowi kartę pracy z narysowanym drzewem genealogicznym. Tłumaczy uczniom, że jest to obraz ich rodziny. Na dole drzewa jest miejsce na narysowanie dziadków i babć jako korzeni rodziny. Wyżej znajduje się miejsce dla rodziców. W gałązkach drzew umieszczamy dzieci.

Zadanie domowe – uzupełnić rysunkami lub zdjęciami drzewo genealogiczne.

 

Nauczyciel żegna się z uczniami wykorzystując zabawę: imię z miną lub gestem.

Uczniowie żegnają się z nauczycielem odpowiadają miną lub gestem.

4-3

Źródła:

www.38mp.czest.pl/…/Co%2Bto%2Bjest%2Bdom%20(1).do…

http://www.profesor.pl/publikacja,6514,Scenariusze,Dom-to-scenariusz-lekcji-jezyka-polskiego-w-klasie-VI

static.scholaris.pl/main-file/…/moj-dom-rodzinny_53301.do…

http://sjp.pwn.pl/sjp/dom;2453213.html

http://sjp.pwn.pl/sjp/rodzina;2515555.html

http://za-kulisami-przedszkola.blogspot.com/2013/11/dom-z-beszczynska.html

http://static.scholaris.pl/resource-files/239/moj-dom-rodzinny_53301.pdf

Najnowsze aktualności

Jesteśmy na: