Scenariusze lekcji z jęzuka polskiego. Blok tematyczny: Mój dom

Scenariusze lekcji z jęzuka polskiego

Blok tematyczny: Mój dom

Temat 1. Dom jako budynek. Wyrazy synonimiczne.

Temat 2. Co jest w domu. Odmiana. Stopniowanie.

Temat 3. Atmosfera domu. Przysłowia i zwroty frazeologiczne.

Temat 4. Mój dom rodzinny. Praca ze słownikiem.

 

Temat 1. Dom jako budynek. Wyrazy synonimiczne.

 

Cele ogólne:

– zapoznanie z różnymi rodzajami budynków;

– kształcenie komunikowania się, formułowania samodzielnych wniosków.

Cele operacyjne:

uczeń:

– poszerza wiedzę o domach;

– przyporządkowuje wyrazy bliskoznaczne do odpowiednich znaczeń słowa „dom” (blok, wieżowiec, kamienica, itd.);

– wie, z czego można zbudować dom;

– zna bajkę o trzech świnkach;

– słucha i czyta ze zrozumieniem;

– wypowiada się na określony temat;

– utrwala określenia dotyczące położenia przedmiotów w przestrzeni;

– rozwija koordynację wzrokowo-ruchową;

– współpracuje w grupie.

 

Metody: słowna: pogadanka; oglądowa, poszukująca, aktywizująca: мapa mentalna, praktyczne działanie, zabawa ruchowa.

Formy organizacyjne: zbiorowa, grupowa jednolita, indywidualna jednolita i zróżnicowana.

Środki dydaktyczne: czasopisma, foldery, wycinki z gazet, kolorowe obrazki skojarzenia z wyrazem „dom”, karty pracy, nożyczki, klej, taśma klejąca, nagranie z muzyką typu blues.

 

Przebieg zajęć:

  1. Część wstępna. 5 minut

Nauczyciel wita się z uczniami.

Uczniowie witają się z nauczycielem.

Piosenka na powitanie „Witam was”.

 

  1. Część główna. 35 minut

2.1. 8 minut

Nauczyciel opowiada bajkę o trzech świnkach, które budowały swoje domy.

– Jak myślicie, o czym będziemy dziś rozmawiać?

– Co to jest dom?

Skojarzenie z wyrazem „dom”.

– Każdy chce mieć swój dom!

– Jaki dom chcesz mieć?

Swobodne wypowiedzi dzieci na ten temat za pomocą metody aktywizującej Mapa mentalna. Podsumowanie – posegregować odpowiedzi według znaczenia dom jako budynek i dom jako rodzina.

Podsumowanie:

– Na tej jekcji będziemy rozmawiać o różnych budynkach, a na kolejnych – o domie rodzinnym.

 

2.2. 7 minut

Cwiczenie słownikowe na utrwalanie słownictwa: synonimy i wyrazy blizkoznaczne.

Każdy uczeń otrzymuje kopertę z komplektem kartek, na których jest slowa i obrazki.

Np. budynek: kamienica, blok, wieżowiec, biurowiec, dworek, willa, pałac, zamek; mieszkanie: kawalerka, kąt, lokal, apartament.

Zabawa utrwalająca: jeden uczeń podnosi słowo a wszyscy – obrazek, który odpowiada temu slowu (albo odwrotnie).

Podsumowanie: wyraz „dom” ma dużo wyrazów blizkoznacznych, które są nazywano synonimy, „dom” to i budynek (kamienica, blok, wieżowiec, biurowiec, dworek, willa, pałac, zamek) i mieszkanie (kawalerka, kąt, lokal, apartament).

 

2.3. Praca w grupach. 10 minut

Układanie obrazków kojarzących się z pojęciem „dom”.

Uczniowie otrzymują: katalogi, gazety, foldery i inne materiały papiernicze, kredki i flamastry. Nauczyciel rozdaje karty pracy i prosi grupy o wyklejeniu collage przedstawiającego wymarzony dom. Korzystając z przygotowanych materiałów, uczniowie tworzą na papierze wymarzony dom (pod nagranie z muzyką typu blues).

Prezentacja prac zespołów.

– Co przedstawiają te collage?

– Jakie domy odczytują z tych collagów?

 

Zabawa ruchowa. 3 minuty

„Domek na kurzej nóżce” – zabawa z elementem równowagi. Dzieci biegają swobodnie w różnych kierunkach. Na hasło stop! zatrzymują się i nauczyciel mówi: „Domku, domku na kurzej nóżce, obróć się dookoła i stań do mnie przodem!” Dzieci obracają się dookoła i stają na jednej nodze przodem do nauczyciela.

Po chwili stania biegają, zatrzymują się na słowa: „Domku, domku na kurzej nóżce, obróć się dookoła i stań do mnie tyłem!” obracają się dookoła i stają na jednej nodze tyłem do nauczyciela.

 

2.4. 7 minut

Nauczyciel przypomina bajkę o trzech świnkach, które budowały swoje domy: pierwsza ze słomy, druga z chrustu i trzecia z cegieł.

– Z czego chcielibyście zbudować swoje domy?

Uczniowie wypowiadają się na określony temat:

– z drewna (drewniany dom);

– z kamienia (kamienny dom);

– z cegły (murowany dom);

– bloki z wielkiej płyty (betonowy dom).

Czy to są synonimy: drewniany, kamienny, murowany, betonowy?

Praca w 4 zespołach. Zadanie: znależć synonimy do wyrazów: drewniany, kamienny, murowany, betonowy.

Podsumowanie: nie do wszystkich slów są synonimy.

 

III. Cześć końcowa. 5 minut

– Czego się nauczli na tej lekcji? (poszerzyli wiedzę o domach; wiemy, z czego można zbudować dom; zapoznali się z synonimami; poznali bajkę o trzech świnkach; współpracowali w grupie itd.)

 

Ocena atrakcyjności zajęć przez uczniów („tarcza strzelnicza” na 12 kół – a nie 10, jak to w tarcze) – jenocześnie może być samooceną pracy ucznia („buźki” wkładają w kółka tarczy).

 

Zadanie pracy domowej – dowolna forma pisemna:

napisz kilka zdań o tym, jaki chcesz mieć dom: „Mój dom w przyszłości”.

 

– Zakończymy tym, od czego zaczynaliśmy naszą lekcję.

– Od czego zaczynaliśmy?

– Od piosenki na powitanie „Witam was”.

– A na zakończenie piosenka „Żegnam was”.

1-2

Źródła:

http://www.szkolnictwo.pl/index.php?id=PU0130

http://www.wychowanieprzedszkolne.pl/wszyscy-maja-domy-scenariusz-zajec-w-przedszkolu/

Najnowsze aktualności

Jesteśmy na: