Scenariusze lekcji z jęzuka polskiego Blok tematyczny: Mój dom. Temat 3. Atmosferę domu. Przysłowia i zwroty frazeologiczne.

Scenariusze lekcji z jęzuka polskiego

Blok tematyczny: Mój dom

Temat 3. Atmosferę domu. Przysłowia i zwroty frazeologiczne.

Cele ogólne:

– uświadomienie, że dom oznacza nie tylko budynek, ale jest także miejscem, w którym kultywuje się rodzinne tradycje, przekazuje wartości i przestrzega określonych zasad moralnych;

– wspomaganie w poznawaniu i rozumieniu wartości ważnych w życiu człowieka oraz właściwej ich hierarchizacji, dostrzeganie postaw i poglądów

– wdrażanie do samokontroli i samodyscypliny.

Cele operacyjne:

uczeń:

– wypowiada się na temat piosenki;

– za pomocą tekstu piosenki i własnych doświadczeń snuje refleksje na temat miejsca, w którym mieszka;

– zna wartości, które się kojarza z domem;

– wie, co to jest przysłowia i zwroty frazeologiczne;

– potrafi objaśniać znaczenie zw. frazeologicznego;

– wypowiadać się na określony temat;

– wykonuje masażyk, naśladując ruchy i słowa nauczyciela;

– potrafi pracować zarówno indywidualnie, jak i grupowo.

 

Metody: pogadanka, pracy z tekstem, poszukująca, wykład informacyjny, ćwiczeń praktycz, nmasażyki relaksacyjne.

Formy organizacyjne: zbiorowa, grupowa jednolita, indywidualna jednolita i zróżnicowana.

Środki dydaktyczne: karty pracy, pisaki, nagranie z muzyką typu blues.

3-2

Przebieg zajęć:

  1. Część wstępna.

Nauczyciel wita się z uczniami.

Uczniowie witają się z nauczycielem.

Zabawa integracyjna: Powiedz każdemu coś miłego.

 

II.Część główna.

Słuchanie piosenki „Dom”.

Tekst piosenki

Zwierzęta kochają i łąkę i las,

A ryby swą rzekę jak nic,

Ptaki drzewa tu mają, by wracać do gniazd,

A kwiaty w ogrodach swój świt.

Na ziemi, na ziemi,

To każdy z nas wie,

Jest miejsce, jest miejsce,

Gdzie dobrze mu jest.

Na ziemi jest wiele i wiosek i miast,

Jak wiele któż zliczy je kto,

Jedno miejsce jest nasze,

By przeżyć swój czas,

O miejscu tym mówi się dom.

Na ziemi, na ziemi,

To każdy z nas wie,

Jest miejsce, jest miejsce,

Gdzie dobrze mu jest.

 

– O co chodzi w piosence?

– Gdzie mieszkaja zwierzęta, ryby, ptaki?

– Czy możemy nazwać to środowiko ich domem?

– Czy dom to jest tylko ściany?

(Dom to środowiko, w którym każdy żyje, to część jego istoty).

– Wkażcie zdania w tym wierszu, w których jest odpowiedź na pytanie – co to jest dom?

(To miejsce, gdzie dobrze nam jest).

 

– Co powinien dawać dom?

(np. dach nad głową, schronienie, bezpieczeństwo, ciepło)

 

– Jak ważny jest dom w życiu czlowieka, swiadczą przyslowia.

– Czy znacie jakiś pzyslowia (można w języku ukraińskim).

 

Nauczyciel rozdaje uczniom kartki y przysłowiami.

Chałupka – choć ciasna, ale własna

Każdy jest panem we własnym domu

Wolnoć Tomku w swoim domku

Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej

W domu jak w raju

Czym chata bogata tym rada

Gość w dom, Bóg w dom

Dobra gospodyni dom wesołym czyni

Bez matki nie ma chatki

Bez rodziny, ni domu niepotrzebnyś nikomu

 

Nauczyciel prosi uczniów o uważne przeczytanie tych przysłów i wybranie jednego z nich, które najbardziej się podoba.

Uczeń ma wyjaśnić za pomoca 3 zdań jak rozumie wybrane pszyslowie.

Nauczyciel prosi poszczególnych uczniów o odczytanie napisanych przez nich wypowiedzi. Uczniowie czytają opisy, dzieląc się refleksjami na ich temat.

 

Zabawa ruchowa. Nauczyciel zaprasza uczniów w wolne miejsce w klasie, proponuje swobodne ustawienie się w kole.

– Mówiliście, że dom kojarzy wam się także z zapachem, więc pieczemy w naszym wymarzonym domu ciasto w rytm żywej muzyki.

Uczniowie w trakcie opowieści nauczyciela wykonują na plecach kolegi masaż poprzez naśladowanie ruchów opowiadającego:

– wysypujemy na blat kuchenny mąkę,

– rozbijamy i dokładamy jajka,

– wsypujemy cukier, dolewamy mleko, dodajemy masło,

– mieszamy składniki,

– wygniatamy ciasto,

– zbijamy je żeby wyszło powietrze, wałkujemy je na płaski placek,

– wykrawamy różne kształty i układamy ciasteczka na blasze do pieczenia,

– wkładamy do piekarnika,

– wąchamy jak pięknie pachną i czekamy jak się upieką.

Nauczyciel wycisza emocje poprzez wyłączenie muzyki i przekazywanie uścisku dłoni osobie stojącej obok.

 

– Kiedy już dom istnieje, trzeba zatroszczyć się o jego dobry klimat i stworzyć rodzinną atmosferę. Wtedy dom będzie miał duszę.

Nauczyciel łączy uczniów w pięcioosobowe zespoły, z których każdy dostaje zadania.

Zadanie dla grup:

Na paskach papieru znajdują się nazwy wartości kształtowanych w domu rodzinnym.

Nazwy wartości: dach nad głową, miłość, przekazywanie wiedzy, schronienie, czuć się jak u siebie w domu, pielęgnowanie tradycji rodzinnej, nie mów nikomu, co się dzieje w domu, miłość do ojczyzny, bezpieczeństwo, przestrzeganie zasad moralnych, wiara w Boga, w domu jak w raju, tradycja religijna, pamięć o przodkach, wzajemna pomoc, opieka nad dziećmi, dbałość o ładny wygląd, nie ma to, jak we własnym domu, dbałość o estetykę domu i otoczenia, nie pan domem stoi, ale dom panem, kultura osobista, ciepło, miłe spędzanie wolnego czasu, każdy jest panem we własnym domu, dobra muzyka, wzajemne zrozumienie, nie rządź się w cudzym domu.

Nauczyciel tłumaczy ewentualne niejasności, rozdaje potrzebne materiały i wyznacza zadania i czas pracy zespołom.

 

Zadanie 1. Posegregujcie je, w oparciu o własne doświadczenia, zaczynając od najważniejszych i skończcie na tych mniej znaczących.

Zadanie 2. Podkreślcie zwroty frazeologiczne.

Uczniowie otrzymują paski papieru, na których znajdują się nazwy wartości obecne w każdym domu i przyklejają je na papierze w hierarchicznym układzie.

Praca w grupie

Nauczyciel kończy ten etap pracy uczniów i prosi ich o zaprezentowanie efektów pracy.

Liderzy grup przedstawiają dokonania grupy odczytując z jakich słów- wartości grupa zbudowała dom.

Nauczyciel zadaje pytania innym członkom grupy, aby sprawdzić, w jaki sposób pracował zespół.

– Dlaczego pewna wartość została uznana za znaczącą, a inna za mniej ważną?

– Jakie zwroty frazeologiczne znalazły sie spośród waszych wartości?

Członkowie grup odpowiadają na pytania zadane przez nauczyciela.

 

Samoocena grupy.

Wypełnienie arkusza ewaluacji.

Moja grupa pracowała…

Uważam, że dzisiejsza lekcja…

 

III.Cześć końcowa.

Pytanie podsumówuące – czego się nauczli  na tej lekcji?

Ocena wszystkich przez nauczyciela.

 

Zakończymy tym, z czego zaczynaliśmy naszą lekcję.

Z czego zaczynaliśmy?

Powiedz każdemu coś miłego.

W swoim domu również powiedz każdemu coś miłego.

Nauczyciel żegna się z uczniami, życzy swoim uczniom zbudowania w przyszłości wymarzonych domów.

Uczniowie żegnają się z nauczycielem.

 

Źródła:

http://www.dziecionline.pl/maluch/piosenki/06.htm

https://pl.wiktionary.org/wiki/Aneks:Przysłowia_polskie_-_dom

https://pl.wiktionary.org/wiki/dom

http://www.szkolnictwo.pl/index.php?id=PU0130

https://zabawyjezykiempolskim.wordpress.com/2011/03/13/dom-jest-dla-czlowieka-czescia-jego-istoty-konspekt-zajec/

 

 

Najnowsze aktualności

Jesteśmy na: