Przeprowadzenie ІV etapu Ogólnoukraińskiej Uczniowskiej Olimpiady z języka i literatury polskiej

Departamenty  (Instytucje) Oświaty  i Nauki Obwodowych, Kijowskiej Miejskiej Państwowej Administracji, Instytuty Oświaty Podyplomowej  i Pedagogicznej informują:

we Lwowie od 21 do 23 marca 2016 roku odbędzie się IV etap  Ogólnoukraińskiej Uczniowskiej Olimpiady z języka i literatury polskiej.

Rejestracja  uczniów będzie odbywała się :

Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Lwowskiej , Lwów- Brzuchowice, ul. Lwowska 62. Dojazd do seminarium od dworca kolejowego autobusem №31 do przystanku hotel «Lwów», dalej z pl. św.Teodora  autobusem №№8, 22 do przystanku „Seminarium”.

Olimpiada rozpocznie się   – 21 marca 2016 roku о god. 9.00.

Wręczenie nagród zwycięzcom – 23 marca 2016 rokku о god. 12.00

Kontakt:

Lwowski obwodowy Instytut Oświaty Podyplomowej i Pedagogicznej  : Zastępca dyrektora z pracy naukowo-metodycznej Kaciuba Mikołąj  – (0322) 445713, 096-2696825.

Starszy wykładowca katedry oświaty humanitarnej:

Kowalowa Łudmyła  – (0322) 445706, 067-6022120

Najnowsze aktualności

Jesteśmy na: