Projekt „Koordynacja i wsparcie wyższego kształcenia polonistycznego na Ukrainie”

Szanowni Państwo!

 

Miło mi powitać na naszej stronie internetowej. Mam nadzieję, że stanie się ona naszym miejscem spotkań przez cały rok, miejscem wymiany myśli i informacji.

 

Zakładka ta jest częścią projektu: „Koordynacja i wsparcie wyższego kształcenia polonistycznego na Ukrainie – kontynuacja” (2016). Projekt jest kontynuacją projektu z roku 2015. Zakłada koordynację działań poszczególnych polonistyk (i ośrodków polonistycznych) w zakresie badań naukowych nad polszczyzną w celu efektywnego i skutecznego kształtowania mocnej pozycji katedr polonistyk i ośrodków polonistycznych na ukraińskich uczelniach. Ma też na celu promocję Polski i języka polskiego w środkowisku ukraińskim. Niemniej ważne jest zaprezentowanie ukraińskiego dorobku badawczego i myśli polonistycznej w Polsce i zagranicznych (poza Ukrainą) ośrodkach polonistycznych. Działania projektu przewidują bezpośrednie wsparcie katedr polonistycznych i innych ośrodków polonistycznych (unowocześnienie pod względem pomocy naukowych i pod względem warunków pracy) oraz wsparcie naukowców zajmujących się szeroko rozumianą polskością, w tym szczególnie młodych naukowców polskiego pochodzenia.

 

Przez dwa lata trwania projektu (2015, 2016) udało się:

  • Wyposażyć 9 ośrodków polonistycznych w książki naukowe i pomoce dydaktyczne do nauki języka polskiego.
  • Wręczyć 20 stypendiów celowych za prezentację własnych zainteresowań badawczych (2015 – prace dostępne na http://wid.org.pl/?s=MIEJSCE+UKRAI%C5%83SKICH+POLONISTYK+ZAGRANICZNYCH+W+GLOBALNYM+SYSTEMIE+KSZTA%C5%81CENIA+POLONISTYCZNEGO) oraz za przygotowanie bibliografii (2016 – będzie dostępny na tej stronie, w przygotowaniu).
  • Sporządzić (niekompletny) spis ośrodków polonistycznych na Ukrainie. Bardzo proszę o włączenie się do jego uaktualniania i uzupełniania. Stan, który udało się opisać znajduje się tu: http://platformadobrychpraktyk.wid.org.pl/wp-content/uploads/2017/01/wykaz-polonistyk.pdf Wszelkie informacje proszę kierować do mnie ([email protected]). W roku 2017 chciałbym stworzyć listę lektoratów języka polskiego na Ukrainie. Proszę o informacje – gdzie (na jakiej uczelni) takie lektoraty są, kto prowadzi zajęcia (czy np. miejscowy ośrodek polonistyczny), kto korzysta (studenci jakich kierunków). Gdy dotrą do mnie pierwsze informacje – tabela pojawi się na naszej zakładce.
  • Zorganizować dwa spotkania beneficjentów projektu: w Kijowie (2015) i Lwowie (2016). Pozwoliły nam się one poznać, określić potrzeby naukowych środowisk polonistycznych i wyznaczyć kierunki działania na przyszłość. Zaistniała już swego rodzaju nieformalna grupa – zalążek może przyszłego (chyba bardzo potrzebnego) stowarzyszenia nauczycieli akademickich – polonistów na Ukrainie. Wszystkich, którzy chcieliby dołączyć do tego grona – a zarazem do projektu – proszę o zgłoszenie.
  • Zorganizować – niestety, na razie jedno – seminarium metodyczne: w Odessie. Planowane seminaria są przeznaczone dla studentów polonistyk oraz miejscowego środowiska nauczycielskiego.

 

Zwracam się też do Państwa z ogromną prośbą o uzupełnienie stanu wiedzy nad dotychczasowymi badaniami języka polskiego na Ukrainie. Tabela z dotychczas zebranymi informacjami znajduje się tu: http://platformadobrychpraktyk.wid.org.pl/wp-content/uploads/2017/01/badania-jezyka-polskiego-1.pdf

 

Chciałbym też zebrać informacje na temat podręczników do nauczania języka polskiego wydanych na Ukrainie lub w innych republikach ZSRR (do 1990), jeżeli były używane na Ukrainie i USRR (do 1990 r.). Będę wdzięczny za wszelkie informacje: tytuły, autorów, informacje, gdzie były używane, oceny tych podręczników, ewentualnie skany okładek i jednej z lekcji.

 

Za wszelkie dotychczasowe formy współpracy bardzo, bardzo dziękuję i – liczę na owocną współpracę w przyszłości.

 

 

 

 

Najnowsze aktualności

Jesteśmy na: