Program dla szkół ogólnokształcących z ukraińskim lub rosyjskim językiem nauczania – Język polski. Zajęcia fakultatywne

Szanowni Nauczyciele!

Zachęcamy do zapoznania się i korzystania z dorobku metodycznego Centrum Nauczania Języka i Kultury Polskiej w Drohobyczu dla nauczycieli języka polskiego.


„Program dla szkół ogólnokształcących z ukraińskim lub rosyjskim językiem nauczania – Język polski klasa  1-4; 5-9; 10-11 – Zajęcia fakultatywne” jest to program nauczania języka polskiego, który został opracowany dla szkół z ukraińskim lub rosyjskim językiem nauczania, w których język polski jest prowadzony jako przedmiot fakultatywny. Program przewiduje opanowanie przez uczniów języka polskiego na poziomie wystarczającym do komunikacji obcojęzycznej  w różnych sytuacjach komunikacyjnych. Jest zaprojektowany z uwzględnieniem Państwowego wzorca podstawowego i pełnego wykształcenia średniego i Zaleceń Rady Europy.

 

Kliknij aby pobrać plik
 Program dla szkół ogólnokształcących z ukraińskim lub rosyjskim językiem nauczania-Język polski 1-11 – Zajęcia fakultatywne

 


logotypMSZ_A_kolor

Projekt „Biało-czerwone ABC. Program wspierania oświaty polskiej na Ukrainie” jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2014 r.”

wolnoscDemokracja_finalneLogo_jpg_ciete

Najnowsze aktualności

Jesteśmy na: