Nowy punkt nauczania języka polskiego na Ukrainie

Larysa Kolisnyk, Dnipro (Ukraina)

Pierwszego września bieżącego roku wprowadzono naukę języka polskiego w Szkole z Pogłębionym Nauczaniem Języków Obcych nr 22 w mieście Dnipro (dawniej Dniepropietrowsk, Ukraina). Zaczęliśmy od  klas dziesiątych. Mamy trzy klasy, z których dwie podzielone są na grupy. Razem języka polskiego uczy się 70 uczniów.

szkola larysy k.

Uczniowie są bardzo zadowoleni z tego powodu, ponieważ z roku na rok rośnie popularność języka polskiego na wschodniej Ukrainie. Wcześniej możliwości nauki  języka polskiego w zwykłej szkole ogólnokształcącej nie było. Inne szkoły w naszym mieście też chcą wprowadzić język polski do swojej oferty programowej.

Ale to wszystko potrzebuje czasu, chętych nauczycieli, przychylnej administracij. Najważniejsze jest to, że proces ten już jest rozpoczęty.

Najnowsze aktualności

Jesteśmy na: