Mit o Dedalu i Ikarze jako opowieść o marzeniach człowieka – scenariusz lekcji języka polskiego

Olga Banit – Kijów

 

TEMAT LEKCJI:

Mit o Dedalu i Ikarze jako opowieść o marzeniach człowieka

 

CELE:

uczeń

– zna mit o Dedalu i Ikarze,

– potrafi dokonać oceny postawy bohaterów,

– próbuje zrozumieć motywy działania bohatera i wyjaśnić, symbolem czego stał się Ikar,

– doskonali umiejętność poprawnej wypowiedzi oraz zabieranie głosu w dyskusji,

– rozumie znaczenie związków frazeologicznych,

– wyjaśnia ponadczasowy charakter mitu.

 

METODY: pogadanka, heureza, elementy dyskusji, praca ze słownikiem, praca twórcza, zabawowa.

FORMY PRACY: praca z tekstem, ze słownikiem, praca zespołowa.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: tekst mitu, słownik frazeologiczny języka polskiego, kartki papieru, magnetofon, dysk z muzyką.

 

PRZEBIEG LEKCJI

Nauczyciel wita się z uczniami i podaje temat, cele i formy pracy na lekcji.

Rozrywka (2 min.)

Uczniowie stoją w kręgu. Chętni uczniowie mają za pomocą mimiki, gestu czy ruchu ciała przedstawić swoją interpretację haseł: lot, wiatr, słońce, woda, zadowolenie. (Nauczyciel włącza dysk z muzyką).

 

  1. Czynności wstępne (5 min.)

-przypomnienie pojęcia mitu, poznanych mitów na poprzednich lekcjach,

-zapisanie tematu lekcji,

-przypomnienie treści mitu o „Dedalu i Ikarze”. Pojedynczo uczniowie streszczają treść mitu, zachowując chronologię zdarzeń.

 

  1. Pogadanka (10 min.)

Następują wypowiedzi uczniów na temat: symbolem czego stał się Ikar, o jakich marzeniach ludzi mówi mit, dlaczego to właśnie Ikar, a nie Dedal stał się ucieleśnieniem marzenia człowieka o locie w przestworzach.

 

ІII. Praca twórcza: układanie dialogów (praca w zespołach dwuosobowych) (10 min.)

– przypomnienie, czym jest dialog,

– przypomnienie zasad zapisu dialogu,

– dobranie uczniów w zespoły dwuosobowe,

– rozdanie uczniom kart pracy z poleceniami.

Zespół 1 układa dialog ojca z synem, w którym po raz pierwszy rozmawiają o chęci powrotu do domu.

Zespół 2 układa dialog ojca z synem po rozmowie króla z Minosem.

Zespół 3 układa dialog ojca z synem przed opuszczeniem Krety.

Zespół 4 układa dialog ojca z synem  tuż po starcie lotu.

Zespół 5 układa dialog ojca z synem w trakcie lotu (zachwyt, emocje).

Zespół 6 układa dialog ojca z synem tuż przed upadkiem Ikara.

Po wykonaniu poleceń, zespoły prezentują swoją pracę.

 

  1. Dokonanie oceny postawy tytułowych bohaterów mitu (6 min.)

Nauczyciel poleca uczniom odczytać i zinterpretować fragmenty mitu, które informują o cechach Ikara i Dedala.

– uczniowie podają cechy charakteru, usposobienia bohaterów, po czym każdą  jeden z uczniów zapisuje na tablicy:

 

      Dedal       Ikar
Np. mądry,

doświadczony itd.

 

Np. lekkomyślny,

marzyciel itd.


  1. Ćwiczenie językowe: związki frazeologiczne (6 min.)

– nauczyciel rozdaje uczniom 6 związków frazeologicznych: mieć skrzydła, skrzydlate myśli, ikarowy lot, skrzydła  sławy, podcięte skrzydła, upadek Ikara.

– uczniowie (w zespołach dwuosobowych) wynotowują ze słownika frazeologicznego znaczenia związków,

– wspólne sprawdzenie uzupełnionych haseł.

 

  1. Podsumowanie lekcji (5 min.)

Postawienie zagadnienia:

– Jaki jest ponadczasowy charakter mitu, jakie płynie z niego przesłanie?

Rozrywka. Nauczyciel włącza dysk z muzyką (najlepiej poważną lub elektroniczną). Uczniowie mają parę minut na wyobrażenie sobie lotu, momentu fruwania . Każdy uczeń stwarza sobie jakąś scenerię , w której zastanawia się, czego pragnie. Następnie uczniowie wypowiadają się, co czuli w chwili lotu, jakie uczucia nimi kierowały.

 

VII. Praca domowa (1 min.)

Wziąłeś udział w locie razem z Ikarem. Opisz przeżycia i emocje z tego lotu.

Podziękowanie.

Koniec lekcji.

Najnowsze aktualności

Jesteśmy na: