Lista programów nauczania, podręczników i pomocy dydaktyczno-metodycznych dla szkół z nauczaniem w języku polskim

Przedstawiamy Państwu i zachęcamy do zapoznania się z informacją na temat programów nauczania, podręczników i pomocy dydaktyczno-metodycznych zalecanych dla szkół sobotnio-niedzielnych na Ukrainie w roku 2013/2014.

„Lista programów nauczania, podręczników i pomocy dydaktyczno-metodycznych zalecanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki Ukrainy do użytku w ogólnokształcących szkołach z nauczaniem w języku polskim i innych językach mniejszości narodowych w roku szkolnym 2013/2014” oraz

„Pismo Ministerstwa Edukacji i Nauki Ukrainy w spawie korzystania z podręczników” w szkołach ogólnokształcących i placówkach oświatowych.

Dokumenty można pobrać klikając na linki dokumentów.

Najnowsze aktualności

Jesteśmy na: