Kurs podwyższenia kwalifikacji

Dla zainteresowanych

Zjednoczenie Nauczycieli Polskich na Ukrainie

Drohobycka Filia  Instytutu Modernizacji Treści Oświaty Ministerstwa Oświaty i Nauki Ukrainy  na bazie Centrum  Oświaty Podyplomowej Drohobyckiego  Państwowego Uniwersytetu im.Iwana Franki

w czerwcu 2016 roku organizuje dwutygodniowy  kurs  podwyższenia  kwalifikacji dla nauczycieli- polonistów, którzy pracują w zawodzie  i posiadają dyplom „Bakalarz”, „Specjalista”, „Magister” z języka polskiego i literatury polskiej.

Termin  kursu  13.06.2016 r. –  24.06.2016 r.

Na kurs zostaną  przyjęte osoby, skierowane  przez Wydział Oświaty i  szkoły, w których pracują zainteresowani udziałem.

 

Zgłoszenia prosimy przysyłać na adres :

Instytut Modernizacji Trześci Oświaty

Ministerstwa Oświaty i Nauki Ukrainy

Drohobycz, ul. Truskawiecka, 9

e-mail: adam–[email protected]                                                                                             

Najnowsze aktualności

Jesteśmy na: