„Komunikacyjno-działalnościowe podejście w nauczaniu języka polskiego”

img_592615 listopada 2016r. w Wołyńskim Instytucie Podyplomowej Pedagogicznej Oświaty odbyło się seminarium „Komunikacyjno-działalnościowe podejście w nauczaniu języka polskiego” zorganizowane przez Kierownika Działu Humanistyki Pani Lilię Bondaruk.
Nauczyciele języka polskiego z róźnych szkół obw. Wołyńskiego zebrali się omówić aktualne pytania w nauczaniu przedmiota „Język polski” w szkole średniej:
– język polski w 8 klasie: szczegóły organizacji pracy oraz wsparcie edukacyjne i metodologiczne;
– organizacja i przeprowadzenie konkursów i festiwalów dla dzieci, którę uczą się języka polskiego.
Pani Anna Stańko-Prysiażniuk, nauczyciel języka polskiego szkoły ogólnokształcącej I-IIIst. w. Hirka Polonka Łuckiego rejonu zadała pytanie do dyskusji stosujące się pracy z utalentowanymi dziećmi oraz przygotowanie uczniów do uczestnictwa w olimpiadach i konkursach.
Częścią praktyczną był trening „Tworzenie pozytywnego mikroklimatu wśród kadrów pedagogicznych oraz zwiększenie motywacji do nauczania za pomocą metod aktywnej interakcji”, który prowadziła Julia Naszczocka, zastępca dyrektora szkoły ogólnokształcącej m. Turyjsk, uczestnik projektu „Wsparcie oświaty polskiej na Ukrainie” (Fundacja Wolność i Demokracja).
Nauczyciele razem poznawali dobre praktyki, interaktywnie się bawili, próbowali siebie w róźnych rolach.img_5922

Najnowsze aktualności

Jesteśmy na: