„NASZ ELEMENTARZ” na całym świecie

Elementarz_1Już ponad 4 100 egzemplarzy darmowego podręcznika dla pierwszoklasistów trafiło do polskich szkół za granicą – Szkolnych Punktów Konsultacyjnych przy ambasadach i Zytomierz_Elementarz_1konsulatach RP, Sekcji Polskich w Szkołach Europejskich oraz uczniów w kształceniu na odległość.

Zaopatrzenie w elementarze a także opiekę merytoryczną i finansową ukraińskich szkół polskich i placówek nauczania języka polskiego realizuje Fundacja Wolność i Demokracja.

 

W większości przypadków „Nasze elementarze” dotarły do placówek jeszcze przed rozpoczęciem pierwszych zajęć. Fundacja Wolność i Demokracja w ramach programu „Biało-czerwone ABC. Program wspierania oświaty polskiej na Ukrainie” dostarczyła 1 800 egzemplarzy podręcznika do szkół prowadzących nauczanie w języku polskim na terenie Ukrainy. Więcej informacji na ten temat na stronie: www.polacy.info.pl/pl/1801/elementarz-dotarl-uczniow-ukrainie/.

Młodzi Polacy poza granicami kraju są dumni z faktu, że uczą się, tak jak ich koleżanki i koledzy w Polsce, z tego samego podręcznika. Również dla ich rodziców to miła niespodzianka, tym bardziej, że bezpłatny podręcznik to nowość w polskim systemie edukacji. 

Podległy MEN Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą na bieżąco odpowiada również na zapotrzebowanie polonijnych szkół społecznych na darmowy podręcznik. O przekazanie „Naszego elementarza” szkoły te mogą wnioskować po zarejestrowaniu się na platformie „Polska Szkoła”. Spływające do ORPEG zamówienia są rozpatrywane pod kątem standardowych kryteriów formalnych dotyczących wyposażania placówek nauczania języka polskiego w podręczniki.

Źródło: www.men.gov.pl, www.polacy.info.pl

 

Najnowsze aktualności

Jesteśmy na: