SCENARIUSZ LEKCJI Z JĘZYKA POLSKIEGO

Olga Banit     TEMAT LEKCJI: Podsumowanie wiedzy o częściach mowy na podstawie wiersza Marii Konopnickiej ”Dom” CELE: uczeń – rozpoznaje części mowy; – umie wyróżnić odmienne i nieodmienne części mowy; – rozróżnia poszczególne kategorie gramatyczne; – rozwija swoją wyobraźnię i koncentrację; – efektywnie i twórczo współdziała w…
Czytaj dalej

SCENARIUSZ LEKCJI LITERATURY POLSKIEJ

Olga Banit SCENARIUSZ LEKCJI LITERATURY POLSKIEJ TEMAT LEKCJI: Czesław Miłosz „Piosenka o porcelanie”. TREŚCI PROGRAMOWE: dostrzeganie i komentowanie swoistych właściwości poznawanych utworów literackich i tekstów kultury, historii; dostrzeganie uniwersalności doświadczeń, przemyśleń, uczuć wpisanych w dzieła z różnych okresów i kręgów kultury; dokonywanie intersemiotycznego przekładu treści obrazowych na wypowiedzi…
Czytaj dalej

Kurs edukatorski dla nauczycieli z Ukrainy

Olga Banit, Kijów, Ukraina Marta Wołosiewicz, Warszawa, Polska Kurs edukatorski dla nauczycieli z Ukrainy  18 czerwca – 11 lipca 2015 r.  Warszawa Uczenie się przez całe zycie – hasło na dziś dla wszystkich Współczesny świat zmienia się tak szybko, że każdy, bez względu na wiek, musi zawsze uczyć…
Czytaj dalej

„KORCZAK” – RECENZJA FILMU

Olga Banit (Kijów) Film ,,Korczak” w reżyserii wybitnego Andrzeja Wajdy, który ma na swoim koncie wiele nagród za dzieła filmowe, został wyprodukowany w 1990 roku. Scenariusz został napisany przez Agnieszkę Holland, która pisząc go, opierała się na pamiętnikach Korczaka, również na dziennikach, listach i relacjach przyjaciół doktora. W…
Czytaj dalej

Kurs języka polskiego u św. Antoniego we Lwowie

              Weronika Apriłaszwili, Lwów           W październiku bieżącego roku rozpoczęły się zajęcia na Kursie języka polskiego przy Sanktuarium św. Antoniego z Padwy we Lwowie. Kurs działa od 2008 roku. Jego założycielami byli o. Władysław Lizun i dr Danuta Greszczuk-Kaczyńska.      Zajęcia z języka polskiego…
Czytaj dalej

Mit o Dedalu i Ikarze jako opowieść o marzeniach człowieka – scenariusz lekcji języka polskiego

Olga Banit – Kijów   TEMAT LEKCJI: Mit o Dedalu i Ikarze jako opowieść o marzeniach człowieka   CELE: uczeń – zna mit o Dedalu i Ikarze, – potrafi dokonać oceny postawy bohaterów, – próbuje zrozumieć motywy działania bohatera i wyjaśnić, symbolem czego stał się Ikar, – doskonali…
Czytaj dalej

Rozgrzewka i zadania aktywizujące na lekcjach języka polskiego

Natalia Neczyporuk, Łuck Celem warsztatu Rozgrzewka na lekcjach języka polskiego jest przedstawienie roli, miejsca i znaczenia rozgrzewki w procesie dydaktycznym i strukturze lekcji, zapoznanie z typologią zadań na rozgrzewkę oraz udowodnienie twórczego potencjału nauczycieli języków obcych. Do celów ogólnych rozgrzewki językowej można zaliczyć m.in.: „„- cel wychowawczy –…
Czytaj dalej

Najnowsze aktualności

Jesteśmy na:

© Fundacja Wolność i Demokracja