Akademia z okazji Święta Niepodległości w Tarnopolu

Tarnopol_SN_29 listopada w Tarnopolu odbyła się uroczysta akademia z okazji 96 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Uroczystość została przygotowana przez uczniów ze Szkoły języka polskiego działającej przy Polskim towarzystwie kulturalno-oświatowym oraz miejscowej szkoły nr 4.

Tegoroczna akademia miała miejsce w wypełnionej gośćmi sali Filharmonii Obwodowej. Nad wszystkimi przygotowaniami i przebiegiem uroczystości czuwali nauczyciele Pan Dariusz Markiewicz, Pani Nadia Uliszak i Pani Natalia Leweneć.

Akademia rozpoczęła się odśpiewaniem hymnów narodowych Polski i Ukrainy. Zaraz po ich ukończeniu na scenę wyszedł Prezes Polskiego Towarzystwa kulturalno-oświatowego Pan Piotr Fryz, który wygłosił okolicznościowe przemówienie do licznie zgromadzonej publiczności oraz przedstawił zebranym honorowych gości akademii.

Głos zabrała Pani Konsul Dorota Dmuchowska z Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Łucku, która przywitała zebra­nych oraz krótko opowiedziała o wydarze­niach poprzedzają­cych odzyskanie przez Polskę nie­podległości. Podkreśliła też, że Polska pragnie nadal rozwijać przyjacielskie stosun­ki z Ukrainą i wysłowiła wiarę w to, że razem możemy przyczynić się do stworzenia pokojowej Europy i pokojowego świata dla przyszłych pokoleń. Wypowiedź Pani konsul została przyjęta przez widow­nię go­rącymi brawami.

Z ukraińskiej strony życzenia z okazji Święta Niepodległości złożył wiceprzewodniczący administracji obwodowej Leonid Byciura. W swoim powitalnym przemówieniu nawiązywał on do wspólnych dla Polski i Ukrainy wydarzeń historycznych, poruszał też trudne tematy związane z aktualnymi wydarzeniami na Ukrainie oraz dziękował tym wszystkim osobom, które dołączają się do rozwoju przyjaźni między dwoma narodami. „Cieszę się naszą współpracą i mam nadzieję na jej dalszy ciąg w kolejnych latach” – podkreślił Leonid Byciura.

Po oficjalnych przemówieniach rozpoczęła się część historyczna akademii pod tytułem „Polska – droga do wolności”, którą poprowadzili Oleksandr Kulenda i Lilia Kilbicka.

Jak sam tytuł, tematem przewodnim historyczno-patriotycznej części uroczystości było nawiązanie do najnowszej historii Polski od Powstania Warszawskiego podczas II wojny światowej do roku 1989, kiedy to, po pierwszych demokratycznych wyborach, Polska stała się naprawdę wolna.

Fakty historyczne przeplatane były z fragmentami filmów nawiązywanych do tych dramatycznych wydarzeń w historii polskiego narodu oraz recytowanych przez uczennice Szkoły języka polskiego wierszy patriotycznych, które swoimi słowami chwytały za serca i przypominały bolesną historię sprzed lat. Nie obyło się bez łez poruszenia związanych też z obecną sytuacją na Ukrainie.

Tarnopol_SN_1Kolejnym punktem uroczystego spotkania była część artystyczna, w której występujące na scenie dzieci i młodzież poprzez muzykę, śpiew, poezję i taniec wyrażali uczucia towarzyszące Polakom w drodze do wolności. Warto zaznaczyć, że wszyscy uczniowie na znak szacunku i poczucia jedności przypięli do piersi biało-czerwone kotyliony.

Koncert rozpoczął się z klasycz­nych utworów wybitnych polskich kompozytorów Frederyka Chopina, Henryka Wieniawskiego oraz Stanisława Moniuszki w wykonaniu pianistów Olega Malowiczki i Julii Kadyliak, wokalisty Pawła Wanżuly i skrzy­paczki Daszy Kadyliak.

Dużym zainteresowaniem widzów cieszył się występ najmłodszych uczniów ze Szkoły języka polskiego, którzy wraz z ich nauczycielką Panią Nadią Uliszak przedstawiły przygotowany z tej okazji program artystyczny. Dzieci zaprezentowały poznawczą scenkę, przedstawiły utwory, które obrazowały lata niewoli, dochodzenia do wolności i odzyskania niepodległości. Na koniec wykonały znaną w obu naszych krajach pieśń „Na zielonej Ukrainie”.  Podśpiewywała im cała sala.

Z pewnością interesujące było w tej części akademii wystąpienie uczniów miejscowej szkoły nr 4 pod kierunkiem Pani Natalii Leweneć, którzy w oryginalnych strojach ludowych przedstawili imponujący program poetycko-muzyczny. Dzieci na przemian recytowały wiersze dwóch najwybitniejszych poetów Polski i Ukrainy Adama Mickiewicza oraz Tarasa Szewczenki, śpiewały piosenki ludowe, pięknie tańczyły.

W ten uroczysty dzień widzowie mieli możliwość wysłuchania nie tylko poważnej, ale i popularnej muzyki. Swoje umiejętności wokalne świetnie zaprezentowały uczennicy SJP Tania Korpak, śpiewając piosenki Ani Wyszkoni, oraz Marta Sywyk z piosenką Zdzisławy Sosnickiej.

Następnie wszyscy zgromadzeni na uroczystości z zachwytem obejrzeli występy taneczne w wykonaniu uczniów SJP oraz uczniów szkoły nr 4 przygotowane przez Sofię Pałanycę.

Zakończenie artystycznej części akademii ubarwił koncert w wykonaniu artystów Filharmonii – artystki ludowej Ukrainy Lubowi Izotowej oraz Natalii Izotowej.

Program artystyczno-muzyczny spodobał się zgromadzonej publiczności, która w skupieniu słuchała i wynagrodziła głośnymi brawami występujących.

Po tym na scenę wyszedł jeden z organizatorów tej uroczystości, scenarzysta i autor tekstowej oprawy Pan Dariusz Markiewicz – nauczyciel Szkoły Języka Polskiego przysłany przez ORPEG z Polski, który podziękował wszystkim zaangażowanym w przygotowanie akademii osobom. Zaprosił też na scenę obecne na sali absolwentki SJP Walię Sobczuk i Bogdanę Kuryło, by przy okazji podzieliły się swoimi wrażeniami ze studiów w Polsce.

Na sam koniec akademii głos ponownie zabrał Pan Piotr Fryz podsumowując w krótkich słowach wagę przedstawionych informacji, podkreślając ich wartość wychowawczą i artystyczną i również dziękując wszystkim twórcom, którzy przyczynili się do zorganizowania patriotycznego przedstawienia.

Nauczycielka SJP w Tarnopolu
Lilia Kilbitska

Punkt nauczania przy Polskim Towarzystwem Kulturalno-Oświatowym w Tarnopolu jest objęty opieką merytoryczna i finansową Fundacji Wolność i Demokracja, realizowanej w ramach projektu “Biało-czerwone ABC. Program wspierania oświaty polskiej na Ukrainie”. Celem projektu jest podniesienie poziomu nauczania języka polskiego i wiedzy o Polsce.


logotypMSZ_315x222Projekt „Biało-czerwone ABC. Program wspierania oświaty polskiej na Ukrainie” jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2014 r.”

wolnoscDemokracja_315x98

Najnowsze aktualności

Jesteśmy na: