SZKOŁY Z POLSKIM JĘZYKIEM NAUCZANIA

 

 

 

 

 

  • Szkoła Ogólnokształcąca z polskim językiem nauczania w Gródku Podolskim, ul. Kijowska 13 a, Gródek, obwód chmielnicki, Ukraina
  • Szkoła średnia Nr 24 im. M. Konopnickiej we Lwowie, ul. Askogon 4, Lwów
  • Szkoła średnia Nr 10 we Lwowie, ul. Czuprynki 1, Lwów, Ukraina
  • Szkoła nauczania początkowego z języka polskiego w Łanowicach, ul. Szkolna 19, 81452, Łanowice, Samborski rejon
  • Szkoła średnia nr 3 z polskim językiem nauczania w Mościskach, ul Sahajdacznego, 9, 81300, Mościska, mościski rejon
  • Szkoła podstawowa z polskim językiem nauczania w Strzelczyskach, ul. Zielona 4, 81360 Strzelczyska,