PUNKTY NAUCZANIA PRZY ORGANIZACJACH I PARAFIACH

 • Towarzystwo Kultury Polskiej w Charkowie , 61202, Charków, pr. Peremogy 48/295
 • Towarzystwo Kultury Polskiej, ul. Suworowa 2, CHERSOŃ
 • Polskie Towarzystwo Dobroczynne „Polonia” ul. Łabazy 29, Iziasław
 • Szepietowski Oddział Związku Polaków ul. Gorkiego 38, Szepietówka
 • Sobotnia Szkoła przy Zwiazku Polaków Oddział w Sławucie ul. Czkałowa 18 Sławuta
 • Związek Polaków Dnieprodzierzyńska ul. Arseniczewa 1/3, Dnieprodzierzyńsk
 • Związek Polaków na Ukrainie, Oddział w Dniepropietrowsku ,”49000, Dniepropietrowsk, pr. K. Marksa, 83/80
 • Polski Dom w Dniepropietrowsku, 49000, Dniepropietrowsk, pr. K. Marksa, 83/81
 • Towarzystwo Kultury Polskiej, 84300, Kramatorsk, ul. Lenina, 6/78
 • Szkoła sobotnia przy Towarzystwie Kultury Polskiej „Polonia”, 86114, Makijewka, ul. Czemowicka, 8
 • Makijewskie Towarzystwo Kultury Polskiej Donbasu, Makijewka, ul. Fiłatowa 8/67
 • Towarzystwo Kultury Polskiej im. M. Konopnickiej, 53211, Nikopol, ul. Szewczenki, 52/54
 • Towarzystwo Polaków rejonu Wołnowaskiego, 85700, Wołnowacha, ul. Lenina
 • Kursy języka Polskiego w Domu Polskim w Kijowie, ul. Saksagańskiego 99/4, Kijów
 • Kursy języka Polskiego przy Związku Polaków na Ukrainie, ul. I. Franki 40b/201, Kijów
 • Kursy języka Polskiego przy Stowarzyszeniu Kultury Polskiej im. Krasińskiego, ul.Bulwar Pobiedy 129/53, Biała Cerkiew
 • Kursy języka Polskiego przy Kulturalno-Oświatowym Związku Polaków w Pryłukach, ul. Wokzalna, 24
 • Kursy języka polskiego przy Polskim Kulturalno-Oświatowym Stowarzyszeniu “Rodzina” w Browarach, ul. Korolenki, 68/21407400, Browary,
 • Polskie Kulturalno –Oświatowe Towarzystwo Kultury Polskiej „Zgoda” w Borysławiu, ul. Symonenki, 482300 Boryslaw,
 • Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej oddz. w Dobromilu, 82042, Dobromil, ul. Lesi Ukrainki, 9 starosamborski rejon
 • Sobotnia szkoła w Biskowicach, ul. Centralna 15, Biskowice
 • Towarzystwo Miłośników języka polskiego i kultury „Warszawa”, 91055, Ługańsk,
  ul. Szewczenka, 4/392
 • Оbwodowy Związek Polaków „Polonez” , ul. Moskiewska 3/58, 91055, Ługańsk,
 • Centrum Oświaty i Kultury Polskiej “Krakowianka”, ul. Festiwalna, 14/34, 94016, Stachanów,
 • Towarzystwo Miłośników języka i kultury polskiej „Most Nadziei”, ul. Ługowa 19, 92700, Starobielsk,
 • Rejonowe Towarzystwo Polaków „Nadzieja”, ul. 20-lecie Października 63, 55213, Pierwomajsk,
 • Punkt nauczania języka polskiego przy Stowarzyszeniu Polaków w Mikołajowie, ul. Prodolnaja 21, 3-4, Mikołajów
 • Punkt nauczania języka polskiego przy Stowarzyszeniu „Dom Polski Kujawy” w Izmaile, Izmaił
 • Związek Miłośników Kultury Polskiej na Ziemi Połtawskiej „Polonia” , Frunze 86/A,p.4 Połtawa
 • Chorołowski Związek Miłośników kultury polskiej – „Polska Tradycja” Choroł, ul. Mukiiwka, 42 B.
 • Stowarzyszenie Kultury Polskiej im. H. Sienkiewicza, ul. St. Bandery, 9a, 33000, Równe,
 • Towarzystwo Kultury Polskiej Rokitnowszczyzny, ul. Lenina, 38, 34200, Tomaszgród,
 • Towarzystwo Kultury Polskiej w Zdołbunowie,  ul. Fabryczna, 18, 35700, Zdołbunów
 • Towarzystwo Kultury Polskiej w Kostopolu, 35000, ul. Zariczna, 102 Kostopol,
 • Towarzystwo Kultury Polskiej 40004, Sumy, ul. Supruna, 8/12
 • Centrum Polskie „Wiara, Nadzieja, Miłość” 40022, Sumy, ul. Pselska, 1
 • Barskie Rejonowe Kulturalno-Oświatowe Stowarzyszenie Polaków ul. Krzywonosa 16
 • Winnickie Obwodowe Stowarzyszenie „Świetlica Polaska” ul. Kosmonautów 30/409, Winnica
 • Polska Szkoła Sobotnio-Niedzielna przy „Konfederacji Polaków Podola” Przy kościele pw. Matki Bożej Anielskiej oraz przy kościele pw. Miłosierdzia Bożego 21050, Winnica, ul. Soborna, 12, 21011, Winnica, ul. Moskalenki, 46
 • Polskie Kulturalno – Oświatowe Towarzystwo „Odrodzenie” „71108, Berdiańsk, ul. Melitopolskie Szose, 22/1 – 8
 • Społeczna Organizacja Dziecięca ” Żródło” ul. Szkolan 3, Irszańsk
 • Dom Polski ul. Bluchera 1/11, Jemilczyn
 • Dom Polski ul. Czerniochowskiego 34b, Żytomierz
 • Kulturalno – Oświatowe Centrum im. J. Olszańskiego 32400 Dunajowce, ul. Puszkina 2, Chmielnicki obw.
 • Szarogrodzka Rejonowa Organizacja im. Jana Zamojskiego ul. Herojiw Majdanu 220 K-A Szarogród, rejon szarogrodzki, obw. winnicki
 • Towarzystwo Kultury Polskiej Dubieńszczyzny ul. Ostrowskiego 16, Dubno, 35603, rejon dubieński, obwód rówieński
 • Polskie Kulturalno-Oświatowe Towarzystwo w Starym Skałacie ul.Stadionna,4, Stary Skałat 47845, podwołoczyski pow., tarnopolskie woj.
 • Kurs języka i kultury polskiej Związek Polaków „Ojczyzna” miasta Krzywego Rogu ul. wojenne miasteczko 33, dom 20/16, m. Krzywy Róg 50054, Dniepropietrowski obwód, Ukraina
 • Szkoła języka polskiego Związku Polaków „Jedność Narodu” Ul. Połtawska 129 biuro 403, Pawłograd, 51400, Woj. Dniepropietrowskie Ukraina
 • Polonijne Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe w Tarnopolu ul. Chmielnickiego 11a/11 46-000 Tarnopol
 • Sobotnio- niedzielna szkoła SKP im E. Felinskiej w Beresteczku , ul. Tarasa Szewczenki 10 Beresteczko 45765 obw. wołyński
 • Polskie Towarzystwo Kulturalno -Oświatowe obw. Tarnopolskiego ul. Szewczenki 21, 46001 Tarnopol,
 • Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Przyjaźni Ukraińsko-Polskiej „Wisła”, ul. Spendiarowa, 6/50, 98612, Jałta,
 • Polski Ośrodek Kulturalno – Oświatowy im. A. Mickiewicza na Krymie
  95034, Symferopol, ul. Kujbyszewa 91/36
 • Stowarzyszenie Polaków na Krymie, „95053, Symferopol, ul. Mate Załki, 3/33
 • Towarzystwo Kultury Polskiej „Polonia” w Sewastopolu, 99008, Sewastopol, Pl. Wosstawszych, 6, biuro 25a
 • Zjednoczenie Polaków Sewastopola „Jedność”, 99022, Sewastopol, ul. Inżenernaja bałka, 11/4

 Szkoły sobotnie niezarejestrowane :

 • Szkoła sobotnio-niedzielna przy Wspólnocie Polaków Odrodzenie Jałta, ul. Puszkińska 25, Jałta,
 • Polska Sobotnia Szkoła przy Zjednoczeniu Nauczycieli Polskich ul. Proskurowskiego Pidpilla 203, Chmielnicki,
 • Polska Sobotnia szkoła przy gimnazjum w Storożyńcu,  ul. Wydyniwskogo 11 Storożyniec
 • Polska Sobotnia Szkoła przy Szkole Ogólnokształcącej w Pance, ul. Szewczenki, 2/4 , 59006, Panka, storożyniecki rejon
 • Polska Sobotnia Szkoła przy Szkole Ogólnokształcącej nr 2 w Piotrowcach Dolnych, 58035, Piotrowce Dolne, ul. Dryżby , storożyniecki rejon
 • Polska Sobotnia Szkoła przy Szkole Ogólnokształcącej w Krasnoszorze, 59023, Krasnoszora, ul. Mickiewicza, 38a, storożyniecki rejon
 • Szkoła Sobotnia przy Towarzystwie Kultury Polskiej Donbasu, ul. Artioma 191, Donieck
 • Szkoła sobotnio-niedzielna przy Polsko-Ukraińskim Stowarzyszeniu Kulturalnym ul. Kazancewa 16 A, Mariupol
 • Sobotnio-niedzielna szkoła języka polskiego przy Parafii ul. A. Mickiewicza 8a, Dolina
 • Polska Sobotnia Szkoła przy TKP w Kałuszu, 77300, Kalusz, ul. Krypliakewycza 1
 • Polska Sobotnia Szkoła im. St. Vincenza przy TKP „Pokucie” w Kołomyi, 78200, Kołomyja, ul. Leontowycza, 22/47
 • Sobotnio-niedzielna szkoła przy parafii w Bolechowie, ul. Siczowych Strilciw 13, Bolechów,
 • Sobotnia Szkoła przy Stowarzyszeniu Polaków „Ognisko” Żowtnewa 2, Humań
 • Sobotnia Polska Szkoła przy Parafii, 81657, Brzozdowce, mikołajowski rejon
 • Sobotnio-niedzielna szkoła im. Jana III Sobieskiego przyz TKPZL , ul. Zahajewycza 51, Jaworów
 • Sobotnia szkoła przy parafii w Medenicach, ul. Łysenka 3, Medenice
 • Sobotnia polska szkoła przy parafii, ul. Szewczenka 2, Mikołajów obw. Lwowski,
 • Sobotnia Polska Szkoła przy TKPZL Sasiadowice, ul. Centralna, 138, satrosamborski rejon
 • Sobotnia Polska Szkoła przy Parafii ul. Myru 1, Siemianówka
 • Sobotnia szkoła przy parafii, ul. Artyleryjska 1, Szczerzec
 • Polska Sobotnia Szkoła przy KOC w Truskawcu, ul. Mazepy 38/56, 82200, Truskawiec
 • Sobotnio-niedzielna szkoła przy Klasztorze Sióstr Dominikanek, ul. Łysłenki 1, Żółkiew
 • Sobotnia Szkoła Polskiej Mniejszości Narodowej przy TKPZL w Złoczowie, ul. Zamkowa 4a, 80700, Złoczów,
 • Sobotnia Polska Szkoła przy TKPZL ul. Zagrody 11, Sądowa Wisznia
 • Polska Sobotnia Szkoła im. Mikołaja Reja w Żydaczowie, ul. Hruszewskiego, 65/2, 81700, Żydaczów, żydaczowski rejon,
 • Szkoła sobotnio – niedzielna im. Jana Pawła II w Czerwonogradzie, ul. Bandery, 53/22, 80100, Czerwonograd,
 • Sobotnio – niedzielna szkoła nauczania języka polskiego przy Szkole Ogólnokształcącej nr 15 w Drohobyczu, ul. Borysławska, 43/32, 82100, Drohobycz,
 • Polska Sobotnio-Niedzielna Szkoła przy Parafii Rzymsko-Katolickiej w Gródku Jagiellońskim, ul. Komarniwska, 26, 81500, Gródek Jagielloński
 • Polska szkoła sobotnio -niedzielna przy TKPZL w Szczercu,  Rynek, 4/13, pustomytiwski rejon,  81160 Szczerzec,
 • Sobotnio-niedzielne kursy polskiego przy Polskim Narodowo-Kulturaknym Stowarzyszeniu, Biełgorod Dniestrowski, ul. Izmaiłska, 87 а
 • Kulturalno- Oświatowe Centrum im. T. Czackiego, ul. Lesi Ukrainki, 9/11, 335701, Zdołbunow
 • Szkoła sobotnio-niedzielna przy Towarzystwie Kultury polskiej w Równym im.W. Reymonta, ul. Fabryczna 16, Równe,
 • Szkoła sobotnio-niedzielna przy Towarzystwie Kultury Polskiej w Ostrogu ul. Kwitki Osnowianenka 17
 • Szkoła sobotnio-niedzielna przy Towarzystwie Kultury Polskiej w Dubnie p. Swobody 1, Dubno
 • Swietlica Sióstr Dominikanek, ul. Szopina 1, Czortków,
 • Szkoła sobotnio-niedzielna przy PTKO w Tarnopolu ul. Szewczenka 21, Tarnopol
 • Szkoła języka polskiego przy Harcerstwie Polskim w Tarnopolu, ul. Wynnyczwnki 9 m.5, Tarnopol
 • Sobotnio-niedzielna szkoła przy parafii w Starym Skałacie ul. Topolowa, Stary Skałat
 • Polska Sobotnia Szkoła przy TOKP im. J. Słowackiego w Krzemieńcu ul. Dubenska 95, Krzemieniec,
 • Sobotnia Szkoła Języka Polskiego w Bereżanach, 47501, Brzeżany, ul. Siczоwych Strilciw, 67/39
 • Sobotnio – niedzielna szkoła przy TKP w Hałuszczyńcach, 47841, Hałuszczyńce, podwołoczyski rejon
 • Sobotnio – niedzielna szkoła przy TKP w Podwołoczyskach, 47800, Podwołoczyska, ul. Tarnopolska, 9
 • Szkoła Nauki Języka Polskiego przy CHMZP im. W. Reymonta, 22000, Chmielnik, ul. Syrotiuka, 22
 • Sobotnia Szkoła przy parafii św. Józefa , Krasina 17, Gniewań
 • Polska Szkoła Sobotnia-Niedzielna przy Stowarzyszeniu „Centrum Kultury Polskiej im. T. Padury”, ul. Lenina 17/92, Koziatyn
 • Szkoła Niedzielna Języka Polskiego przy Winnickim Obwodowym Dobroczynnym Stowarzyszeniu „Dom Polski” im. Tomasza Marka Leoniuka, Winnica, ul.Lali Ratusznej 77a
 • Szkółka Sobotnia-niedzielna przy Winnickim Kulturalno-Oświatowym Związku Polaków ul. Czerwonych Partyzantów 21, Winnica
 • Stowarzyszenie Kultury Polskiej im. Ewy Felińskiej na Wołyniu Oddział w Maniewiczach, ul. Nekrasowa, 6/10, 44600, Maniewicze
 • Stowarzyszenie Kultury Polskiej im. Michała Ogińskiego w Lubomlu, ul. Watutina 14,44300, Luboml,
 • Stowarzyszenie Kultury Polskiej im. Ewy Felińskiej na Wołyniu, Oddział w Rożyszczach,
  ul.Gagarina, 23 A, 45100, Rożyszcze,
 • Szkoła sobotnio-niedzielna przy Stowarzyszeniu Kultury Polskiej im. E. Felińskiej ul. Kryłowa 5, Łuck
 • Szkoła sobotnio-niedzielna przy Stowarzyszeniu Kultury Polskiej im. T. Kościuszki, ul. Chopina 10, Luck
 • Szkoła sobotnio-niedzielna przy Towarzystwie Kultury Polskiej w Kowlu, ul. Szewczenka 101a, Kowel
 • Szkoła sobotnio-niedzielna przy Towarzystwie Kultury Polskiej w Beresteczku, ul. Kozacka 10, Beresteczko
 • Szkoła przy Towarzystwie Języka i Kultury Polskiej w Zaporożu, Zwenygorodska 6-22, Zaporoże
 • Polskie Kulturalno-Oświatowe Towarzystwo im. J. Lublińskiego, ul. L. Ukrainki 7/86 Nowograd Wołyńsk,
 • Rejonowe Kulturalno-Oświatowe Towarzystwo Polaków im. W. Reymonta, ul. K. Marksa 21-23/25, Wołodarsk Wołyński